Strona główna Wypowiedzi Jak skuteczna jest pierwsza dawka szczepionki w zapobieganiu COVID-19?

Jak skuteczna jest pierwsza dawka szczepionki w zapobieganiu COVID-19?

Jak skuteczna jest pierwsza dawka szczepionki w zapobieganiu COVID-19?

Waldemar Kraska

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Pierwsza dawka, jak pokazują w tej chwili badania w dużym procencie, w bardzo dużym procencie zabezpiecza przed ciężkim przechorowaniem czy też hospitalizacją, a nawet śmiercią.

Gość Radia ZET, 6.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Radia ZET, 6.03.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • Zgodnie z wynikami badań z Izraela pierwsza dawka szczepionki Comirnaty ogranicza o 72 proc. ryzyko zgonu na COVID-19, o 62 proc. ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19, a także o 74 proc. ryzyko hospitalizacji z powodu COVID-19.
 • Izrael jest liderem pod względem tempa szczepień przeciwko COVID-19. Według stanu na 6 marca przynajmniej jedną dawką zaszczepiono już 56,7 proc. populacji kraju. W pełni zaszczepionych było wówczas 43,1 proc. populacji.
 • W świetle tych danych uznajemy wypowiedź Waldemara Kraski za prawdziwą.

6 marca 2021 roku gościem Radia Zet był Waldemar Kraska. Rozmawiano m.in. o planach wydłużenia odstępu pomiędzy dawkami szczepionek na COVID-19. Wiceminister Zdrowia powołał się na badania izraelskich naukowców, które mają wskazywać, że już po pierwszej dawce człowiek nabywa odporność, która pomaga uniknąć ciężkiego przebiegu choroby oraz śmierci z powodu SARS-CoV-2.

Izrael przoduje w tempie szczepień przeciwko COVID-19. Według stanu na 6 marca przynajmniej jedną dawką zaszczepiono już 56,7 proc. populacji kraju. W pełni zaszczepionych było wówczas 43,1 proc. populacji.

Masowe szczepienia przyniosły Izraelowi znaczące polepszenie sytuacji epidemiologicznej, jeśli chodzi o statystyki potwierdzonych przypadków COVID-19:

hospitalizacji:
a także zgonów:

11 lutego 2021 roku w czasopiśmie Eurosurveillance izraelscy naukowcy opublikowali wyniki badań na temat odporności po podaniu pierwszej dawki szczepionki Pfizer’a przeciwko COVID-19. W badaniu zwrócono szczególnie uwagę na to, jaki wpływ na skuteczność pierwszej dawki ma wiek, płeć, pochodzenie etniczne oraz wcześniejsze przechorowanie COVID-19.

Badanie objęło 514 pracowników ochrony zdrowia w przedziale wiekowym 19-77 lat. Poziom przeciwciał został oznaczony po 21 dniach. U 92 proc. badanych wykryto przeciwciała IgG anty-SARS-CoV-2. Badani, u których nie wytworzyła się odporność, byli osobami starszymi o średniej wieku 57 lat. Dla porównania, średnia wieku drugiej grupy wynosiła 45 lat.

Nie zauważono zależności pomiędzy skutecznością pierwszej dawki a płcią. Natomiast stwierdzono prawdopodobieństwo, że brak odpowiedzi immunologicznej może mieć związek z wiekiem oraz pochodzeniem etnicznym. U ozdrowieńców rejestrowano wyższy poziom przeciwciał. Naukowcy słusznie zauważają, że grupa badawcza jest stosunkowo niewielka i przez to, że obejmuje jedynie pracowników ochrony zdrowia, to może nie być do końca reprezentatywna.

24 lutego 2021 roku w czasopiśmie naukowym The New England Journal of Medicine opublikowano wyniki dotychczas największego badania skuteczności szczepionki Pfizera, które objęło blisko 1,2 mln osób. Połowę grupy stanowiły osoby zaszczepione, a druga połowa była grupą kontrolną.

Wyniki skuteczności zamieszczone w tabelce na stronie 9 powyższego artykułu przedstawiają się następująco:

Mniej przypadków zakażeń SARS-CoV-2:

 • o 46 proc., ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,
 • o 92 proc., ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce.

Mniej  przypadków objawowego COVID-19:

 • o 57 proc., ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,
 • o 94 proc., ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce.

Mniej przypadków hospitalizacji z powodu COVID-19:

 • o 74 proc., ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,
 • o 87 proc., ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce.

Mniej przypadków ciężkiego przebiegu COVID-19:

 • o 62 proc., ocena 14-20 dni po pierwszej dawce,
 • o 92 proc., ocena 7 lub więcej dni po drugiej dawce.

Mniej zgonów z powodu COVID-19:

 • o 72 proc. (95 proc. CI:19-100), ocena 14-20 dni po pierwszej dawce.

Na podstawie obu badań można zauważyć, że już pierwsza dawka znacząco podnosi odporność oraz zmniejsza ryzyko zachorowania, ciężkiego przebiegu, hospitalizacji oraz śmierci z powodu COVID-19. W związku z tym uznajemy wypowiedź Waldemara Kraski za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!