Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda brytyjski bilans handlowy?

Jak wygląda brytyjski bilans handlowy?

Jak wygląda brytyjski bilans handlowy?

Marek Sawicki

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

To jest wartość eksportu roczna przekraczająca miliard euro, więc jest to rynek ważny [brytyjski] i rynek z dodatnim bilansem.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Bilans handlowy nazywany również bilansem handlu zagranicznego to zestawienie wpływów z eksportu towarów za granicę oraz płatności za import towarów do danego państwa. Różnicę między eksportem a importem nazywamy saldem wymiany handlowej. Bilans handlowy może być dodatni bądź ujemny. Z dodatnim bilansem mamy do czynienia w przypadku, gdy wpływy z eksportu przewyższają import, zaś ujemny bilans handlowy oznacza, że więcej importujemy niż eksportujemy.

Jak wynika z danych Głównego Urzędu Statystycznego za okres styczeń-grudzień 2015 r., eksport do Wielkiej Brytanii wyniósł 12 091,5 mln euro. Dało to Wielkiej Brytanii drugie miejsce pod względem obrotu handlu zagranicznego. Ze Zjednoczonego Królestwa importowaliśmy towar o wartości 4 716,1 mln euro.

Z powyższego zestawienia wynika, że roczny bilans handlowy dla Polski jest bilansem dodatnim. Wypowiedź jest prawdziwa.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!