Strona główna Wypowiedzi Jak wygląda podział środków z tarczy antykryzysowej?

Jak wygląda podział środków z tarczy antykryzysowej?

Jak wygląda podział środków z tarczy antykryzysowej?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Dzisiaj ten rząd przeznacza 70 mld zł na ratowanie banków, a tylko 7 mld zł na ratowanie szpitali.

Imponderabilia, 30.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 30.04.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Robert Biedroń podaje prawidłowe wartości środków pieniężnych, jakie zostaną przekazane przez polski rząd w ramach tzw. Tarczy antykryzysowej na wsparcie służby zdrowia oraz działalność banków. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Tzw. Tarcza antykryzysowa to potoczna nazwa pakietu pomocowego dla polskiej gospodarki. Zgodnie z klasyfikacją rządową możemy wyróżnić pięć filarów, których wartość szacuje się całkowicie na 212 mld zł. Są to:

 1. Bezpieczeństwo pracowników – głównym założeniem w tym obszarze jest ochrona miejsc pracy i zapobieganie redukcji etatów. Rząd deklaruje m.in. dopłaty do pensji, pomoc dla osób samozatrudnionych oraz pracujących na umowach cywilnoprawnych. Istotne działania zostały również wprowadzone w sferze kredytowej. Rada Ministrów proponuje odroczenie zawieszenia spłaty kredytu na trzy miesiące oraz obniżenie kosztów kredytów konsumenckich. Łącznie szacuje się, że na wsparcie pracowników zostanie przeznaczone ok. 30 mld zł.
 1. Finansowanie przedsiębiorstw – to obszar, który może liczyć na największe wsparcie finansowe w wysokości ok. 74,2 mld zł. Mikroprzedsiębiorstwa mogą ubiegać się o udzielenie pożyczki w wysokości 5 tys. zł. Pożyczka podlega stałemu oprocentowaniu, które wynosi 0,05 stopy redyskonta weksli przyjmowanych przez NBP. Należność należy spłacić do dwunastu miesięcy. Jeżeli firma nie zwolni pracownika przez okres trzech miesięcy, to zapożyczenie finansowe będzie bezzwrotne. Ponadto mikroprzedsiębiorstwa wraz ze samozatrudnionymi, które prowadziły działalność gospodarczą przed 1 lutego 2020 roku, zostaną zwolnione ze składek ZUS. Rząd wychodzi również z propozycją do mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw z inicjatywą udzielenia kredytu z gwarancją de minimis do wysokości 3,5 mln zł. Średnie i duże przedsiębiorstwa mogą liczyć też na uzyskania środków z Polskiego Funduszu Rozwoju.
 2. Służba zdrowia – to obszar, na który zostanie przeznaczona najmniejsza kwota. Szacuje się, że będzie to ok. 7,5 mld zł. Priorytetem rządzących jest ochrona i wsparcie pierwszej linii frontu walki z koronawirusem SARS-CoV-2, a więc pracowników służby medycznej. Poza zaopatrywaniem personelu medycznego w niezbędny sprzęt ochronny rząd stawia sobie cel rozbudowy infrastruktury szpitalnej. Środki będą mogły być przeznaczone na dostosowanie placówek ochrony zdrowia do wymogów ustawy o dostępności i ochrony osób starszych, np. na budowę dziennych domów opieki medycznej (DDOM). Z Funduszu Szerokopasmowego zostanie przekazane 87 mln zł w celu wyposażenia placówek ochrony zdrowia w szybkie łącza internetowe i sprzęt umożliwiający prowadzenia zdalnej diagnostyki medycznej oraz równoległe wyposażenie osób ze szczególnych grup społecznych (osoby starsze czy niepełnosprawne) w urządzenia i usługi umożliwiające wykonywanie codziennych aktywności w sposób zdalny. W przypadku wygaśnięcia odpowiednich zaświadczeń lub szkoleń ratownicy medyczni jednostek współpracujących z systemem Państwowego Ratownictwa Medycznego zachowają uprawnienia niezbędne do udzielania kwalifikowanej pierwszej pomocy.
 3. Wzmocnienie systemu finansowego – w tym obszarze przewidziane są dwie kluczowe inicjatywy. Pierwsza z nich to pakiet regulacyjny Komisji Nadzoru Finansowego oraz Ministerstwa Finansów. Zakłada on m.in. obniżenie bufora kapitałowego, czasowe dopuszczenie przez KNF działalności banku poniżej łącznych wymogów kapitałowych i płynnościowych oraz przesunięcie wybranych obowiązków rad nadzorczych i terminu rekomendacji typu R. Drugim z rozwiązań jest pakiet płynnościowy Narodowego Banku Polskiego. Ma on na celu utrzymanie płynności w sektorze bankowym. Szacunkowo wsparcie finansowe w tym obszarze ma wynieść 70,3 mld zł.
 4. Program inwestycji publicznych – utworzenie Funduszu Inwestycji Publicznych, którego zadaniem jest pobudzenie sfery inwestycji wśród polskiego społeczeństwa. Na inwestycje dodatkowe zostanie przeznaczone ok. 30 mld zł.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!