Strona główna Wypowiedzi Jak wyglądała debata o polityce zagranicznej?

Jak wyglądała debata o polityce zagranicznej?

Jak wyglądała debata o polityce zagranicznej?

Grzegorz Schetyna

Senator
Platforma Obywatelska

Proszę zobaczyć, debata o polityce zagranicznej, jeżeli mówi się o relacjach z Niemcami i z Francuzami w 52 minucie, a zaczyna się mówić od świetnych, wybitnych relacji z Wielką Brytanią (…).

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Grzegorz Schetyna nawiązuje do sejmowego wystąpienia ministra spraw zagranicznych Witolda Waszczykowskiego, będącego informacją o zadaniach polskiej polityki zagranicznej w 2016 roku. Przewodniczący PO mówi o nim w nawiązaniu do relacji nowego rządu z partnerami europejskimi i swojej ostatniej wizyty w Parlamencie Europejskim.

Jak wynika z analizy wygłoszonego tekstu (dostępnego wraz z nagraniem na stronie internetowej MSZ), po raz pierwszy szef dyplomacji mówi o Niemczech około 26 minuty, w kontekście budowy podobnej “relacji przyjaźni” (jaka łączy Polskę i Niemcy) z Federacją Rosyjską:

“Z myślą o Rosji powtórzę słowa Prezydenta Andrzeja Dudy: „Polska nie ma odwiecznych wrogów”. Mimo trudnej historii udało się zbudować „relacje przyjaźni” z Niemcami. W Polsce wielu wierzy i liczy, że podobny proces jest możliwy w relacjach z Rosją”.

Jednak fragment w całości poświęcony stosunkom z naszym zachodnim sąsiadem rozpoczyna się około 44 minuty przemówienia następującymi słowami:

“Polska będzie kontynuować przyjazne relacje z Niemcami, naszym najważniejszym sąsiadem i partnerem gospodarczym”.

Bezpośrednio po ich przedstawieniu minister przechodzi do omówienia kontaktów z Francją:

“Obchodzona również w tym  roku 25. rocznica powstania Trójkąta Weimarskiego będzie podstawą do podsumowania dotychczasowej współpracy z Francją i Niemcami oraz wyznaczenia jej nowych kierunków. Paryż nadal pozostanie dla nas ważnym punktem odniesienia w sprawach europejskich oraz polityczno-wojskowych”.

Relacje z Wielką Brytanią rzeczywiście są omawiane wcześniej, przed tymi z państwami wskazanymi powyżej, około 43 minuty, a więc minutę wcześniej, w nawiązaniu do stosunków na szczeblu europejskim:

“Będziemy utrzymywać dialog i regularne konsultacje na różnych szczeblach z najważniejszymi partnerami europejskimi – w pierwszej kolejności z Wielką Brytanią, z którą łączy nas nie tylko rozumienie wielu ważnych elementów agendy europejskiej, ale także podobne podejście do problemów bezpieczeństwa europejskiego”.

Podsumowując, patrząc na tę część wystąpienia Witolda Waszczykowskiego wymienia on państwa w następującej kolejności:

 • Wielka Brytania
 • Niemcy
 • Francja
 • Włochy
 • Hiszpania
 • Holandia

Warto jednak dodatkowo zwrócić uwagę na całość przemówienia. Opracowując jego uproszczony plan można zauważyć następujący porządek:

 • Wstęp
 • Cztery cele, kierunki polskiej polityki zagranicznej:
1. Dążenie do zakorzenienia polityki zagranicznej w woli politycznej suwerennych państw.
2. Opieranie polityki na prymacie prawa międzynarodowego nad brutalną siłą.
3. Wspólnota wartości świata demokratycznego podstawą interesów.
4. Stosunki międzynarodowe przestrzenią wymiany gospodarczej.
 • Trzy źródła wyzwań, problemów polskiej polityki zagranicznej:
1. Kryzys bezpieczeństwa.
2. Kryzys sąsiedztwa europejskiego.
3. Kryzys projektu europejskiego.
 • NATO jako podstawa polskiego, europejskiego i transatlantyckiego bezpieczeństwa – Stany Zjednoczone jako najważniejszy partner w tym obszarze
 • Bliższa i bardziej efektywna współpraca na linii UE-NATO – zabieganie o wzmocnienie Wspólnej Polityki Bezpieczeństwa i Obrony UE
 • Zaangażowanie Polski na rzecz bezpieczeństwa środowiska międzynarodowego – uzyskanie niestałego miejsca w Radzie Bezpieczeństwa Narodów Zjednoczonych
 • Polityka wschodnia w oparciu o nowy instrument oddziaływania UE na jej wschodnie sąsiedztwo – “Partnerstwo Wschodnie 2.0”; budowa stosunków z Federacją Rosyjską; wspieranie suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy; relacje z Białorusią, Mołdawią, Gruzją, Armenią, Azerbejdżanem
 • Debata na temat przyszłości Unii Europejskiej – wola tworzenia Unii wolnych narodów i równych państw
 • Współpraca regionalna – Rumunia jako ważny sojusznik regionalny, Grupa Wyszehradzka, Rada Państw Morza Bałtyckiego
 • Relacje w wymiarze europejskim – Wielka Brytania, Niemcy, Francja, Włochy, Hiszpania, Holandia
 • Kryzys migracyjny
 • Współpraca gospodarcza – szczególne znaczenie polityki energetycznej
 • Europejska polityka klimatyczna
 • Zwiększenie aktywności polskiej dyplomacji w Afryce i na Bliskim Wschodzie
 • Polityka polonijna
 • Służba konsularna; polityka wizowa
 • Promocja Polski; dyplomacja historyczna
 • Podsumowanie

Na jego podstawie widać, że główną osią wystąpienia było omówienie działań polskiej dyplomacji w kontekście przedstawionych wyzwań. Witold Waszczykowski na pierwszym miejscu postawił w tym miejscu kwestię bezpieczeństwa – współpracę z NATO, USA, rozwój takiej współpracy w ramach UE. Przedstawienie, czy też omówienie relacji z poszczególnymi partnerami zeszło na dalszy plan.

Ostatecznie, wypowiedź Grzegorza Schetyny kwalifikujemy jako manipulację. Nie istnieje zgodność co do momentu (wskazanej minuty) przedstawienia przez Witolda Waszczykowskiego wizji stosunków z Niemcami i Francją, ale może to wynikać z dostępności różnych nagrań wystąpienia. Nie stanowi to istoty wypowiedzi. Faktem jest, że w kontekście wskazania głównych partnerów europejskich minister spraw zagranicznych jako pierwszą rzeczywiście wymienia Wielką Brytanię, a po niej omawia relacje z państwami ze stolicami w Berlinie i Paryżu. Jednak mówi o tych trzech państwach bezpośrednio po sobie. Analizowana wypowiedź sugeruje, że mowa o Wielkiej Brytanii jest na początku wystąpienia szefa MSZ, tymczasem omówienie kontaktów z brytyjskim rządem poprzedza opis wskazanych dwóch pozostałych państw – mowa jest o nich zaledwie około minuty później.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!