Czas czytania: około min.

Jak wypada polskie sądownictwo w porównaniu z innymi krajami UE?

01.06.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

fot. Kamil Rak / Wikimedia / https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/ / modyfikacje: demagog.pl

Fałsz

Uzasadnienie

Według Unijnej tablicy wyników wymiaru sprawiedliwości 2016 Polska osiągnęła jeden z najlepszych wyników (4. miejsce spośród 24 państw) pod względem średniego czasu trwania postępowań sądowych (na podstawie danych z lat 2010-2014, Figure 4). Polski wymiar sprawiedliwości znalazł się również w czołówce państw pod względem czasu trwania procesów administracyjnych (Fig. 6), natomiast w sprawach cywilnych i handlowych – w połowie zestawienia, na 12. miejscu (Fig. 5).

Spośród wybranych typów postępowań, które poddano w raporcie dodatkowej analizie, szczególnie sprawnie rozstrzygane są w Polsce sprawy dotyczące środków komunikacji elektronicznej (Fig. 15) i własności intelektualnej (Fig. 16), natomiast gorzej w dziedzinie niewypłacalności (Fig. 13), prawa konkurencji (Fig. 14) oraz zwłaszcza w zakresie ochrony praw konsumentów (Fig. 17).

Pod względem liczby spraw rozstrzyganych w porównaniu do liczby spraw wpływających do sądu Polska osiągnęła poziom porównywalny z większością pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, tj. lekko powyżej 100 procent (Fig. 7). Wyjątkiem od tej reguły są jedynie Irlandia, Grecja oraz Cypr, uzyskujące wartość wskaźnika znacznie poniżej 100 procent. Oznacza to, iż sądy w Polsce rozstrzygają rocznie średnio tyle spraw, ile do nich wpływa.

Zatrudniając średnio ponad 25 sędziów na 100 tys. mieszkańców, Polska zajęła 7. najwyższą pozycję wśród państw UE pod względem proporcjonalnej liczby czynnych sędziów (Fig. 30).

W zakresie kosztów utrzymania sądownictwa: Polska wydaje na system sądowniczy drugi (po Bułgarii) najwyższy odsetek PKB spośród wszystkich państw Unii Europejskiej (Fig. 29). Jest to jednocześnie jeden z 12 najniższych spośród państw członkowskich kosztów wyrażonych w wartości bezwzględnej w euro w przeliczeniu na mieszkańca (Fig. 28).

W związku z powyższym koszty utrzymania sądownictwa oraz liczbę sędziów można uznać za względnie wysokie. Dane Komisji Europejskiej wskazują jednak na tempo rozstrzygania spraw przez polskie sądy jako na jedno z najlepszych w UE.

Ponieważ wypowiedź Patryka Jakiego sugerowała, iż mimo wysokich kosztów oraz licznego personelu polskie sądownictwo prowadzi jedne z najbardziej przewlekłych postępowań w Europie, uznajemy ją za fałszywą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub