Strona główna Wypowiedzi Jak wzrastały wydatki na wojsko w Rosji w latach 2006-2015?

Jak wzrastały wydatki na wojsko w Rosji w latach 2006-2015?

Jak wzrastały wydatki na wojsko w Rosji w latach 2006-2015?

Witold Waszczykowski

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Rosja wzmacnia cały czas od lat swój budżet wojskowy.

Polskie Radio Program III, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Polskie Radio Program III, 31.05.2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wydatki Rosji na wojsko w latach 2006- 2015

st

*W cenach stałych z roku 2014

Wydatki Rosji na wojsko według danych zebranych przez Stockholm International Peace Research Institute od roku 2006 systematycznie wzrastają i w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się  blisko dwukrotnie z 47 mld $ do 91 mld $.

Innym wyznacznikiem mogącym charakteryzować nakłady przeznaczane na armię jest procent PKB. Według tego wyznacznika wydatki na wojsko rosną od 2011 i obecnie stanowią 5,4% PKB Rosji. Jest to o blisko 1 punkt procentowy PKB więcej niż w roku poprzedzającym, podczas gdy poprzednie wartości procentu oscylowały w okolicach 4% PKB.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!