Czas czytania: około min.

Jak wzrastały wydatki na wojsko w Rosji w latach 2006-2015?

31.05.2016 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Wydatki Rosji na wojsko w latach 2006- 2015

st

*W cenach stałych z roku 2014

Wydatki Rosji na wojsko według danych zebranych przez Stockholm International Peace Research Institute od roku 2006 systematycznie wzrastają i w ciągu ostatnich 10 lat zwiększyły się  blisko dwukrotnie z 47 mld $ do 91 mld $.

Innym wyznacznikiem mogącym charakteryzować nakłady przeznaczane na armię jest procent PKB. Według tego wyznacznika wydatki na wojsko rosną od 2011 i obecnie stanowią 5,4% PKB Rosji. Jest to o blisko 1 punkt procentowy PKB więcej niż w roku poprzedzającym, podczas gdy poprzednie wartości procentu oscylowały w okolicach 4% PKB.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.