Strona główna Wypowiedzi Jak wzrosła liczba osób pobierających emeryturę mniejszą od minimalnej?

Jak wzrosła liczba osób pobierających emeryturę mniejszą od minimalnej?

Jak wzrosła liczba osób pobierających emeryturę mniejszą od minimalnej?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

180 tys. osób więcej (za kadencji Andrzeja Dudy – przyp. Demagog) pobiera emeryturę poniżej minimalnej emerytury.

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata Prezydencka w TVP, 6.05.2020 r.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź posła Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ w trakcie kadencji prezydenta Andrzeja Dudy liczba osób, które pobierają emeryturą niższą niż średnia emerytalna, wzrosła o 184,7 tys. osób.

W maju 2015 roku odbyły się wybory prezydenckie, w których zwyciężył Andrzej Duda. Na koniec 2015 roku liczba osób, które pobierały świadczenie emerytalne poniżej wartości najniższej emerytury, wynosiła 76,3 tys.

Dwanaście miesięcy później liczba ta wzrosła do 95,4 tys. Następne dwa lata również charakteryzowały się tendencją wzrostową. Liczba takich osób wynosiła odpowiednio 166,6 tys. oraz 218,8 tys.

Według najnowszych danych opublikowanych przez ZUS, w grudniu 2019 261 tys. osób otrzymywało emeryturą niższą niż minimalna.

Oznacza to, że między grudniem 2015 roku a grudniem 2019 roku liczba osób pobierających emeryturę niższa niż minimalna wzrosła o 184,7 tys. osób.

Aby w pełni oddać obraz analizowanego problemu, należy zwrócić jeszcze uwagę na odsetek, jaki stanowiły emerytury poniżej minimalnej wartości w stosunku do wszystkich emerytur nowosystemowych. Przedstawia się to następująco:

 • rok 2015 – 5,5 proc.,
 • rok 2016 – 5,8 proc.,
 • rok 2017 – 7,7 proc.,
 • rok 2018 – 8,5 proc.,
 • rok 2019 – 8,9 proc.

Kto jest uprawniony do pobierania najniższej emerytury?

Ustawa z dnia 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych stanowi, że prawo do pobierania najniższej emerytury przysługuje:

 • mężczyźnie, który osiągnął wiek emerytalny wynoszący 65 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 25 lat,
 • kobiecie, która osiągnęła wiek emerytalny wynoszący 60 lat i ma okres składkowy i nieskładkowy wynoszący co najmniej 20 lat.

W obydwu przypadkach istnieje zastrzeżenie, że okres lat nieskładkowych nie może przekraczać ⅓ okresu lat składkowych.

Ile wynosi najniższa emerytura?

Zgodnie z danymi opublikowanymi przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w latach 2015-2020 wartość najniższej emerytury wzrastała z roku na rok:

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!