Czas czytania: około min.

Jak wzrosło wynagrodzenie policjantów?

06.09.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Przyjęty Projekt rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wielokrotności kwoty bazowej, stanowiącej przeciętne uposażenie policjantów z dnia 11 stycznia 2016 r. podnosi tzw. “mnożnik” kwoty bazowej z 2,87 do 3,01. Sama kwota bazowa dla funkcjonariuszy nie została podniesiona w ustawie budżetowej na rok 2016 i wynosiła 1523,29 zł, tak samo jak w roku poprzednim. Oznacza to, iż przeciętne miesięczne uposażenie wzrosło o 202 zł bez nagrody rocznej i o 219 zł z jej uwzględnieniem.

Biorąc pod uwagę powyższe dane wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

Warto również znaczyć, iż przytoczone słowa Jarosława Zielińskiego były wypowiedziane w związku z planowaną podwyżka dla funkcjonariuszy, która obowiązywać ma od 1 stycznia 2019 r. i wynieść średnio 309 zł.

 

 

Share The Facts
Jarosław Zieliński
Wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji

 

Pierwsza podwyżka [za rządów PiS] była wprowadzona już od 1 stycznia 2016 r. w wysokości 202 zł na każdy etat funkcjonariusza.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.