Strona główna Wypowiedzi Jak zmieniał się wiek emerytalny dla rolników?

Jak zmieniał się wiek emerytalny dla rolników?

Jak zmieniał się wiek emerytalny dla rolników?

Paweł Bejda

Poseł
Polskie Stronnictwo Ludowe

Jak oddawaliśmy władzę, jeszcze przez rok jak rządziło Prawo i Sprawiedliwość, wiek emerytalny dla rolników był 55 lat dla kobiet, 60 dla mężczyzn. Po roku PiS zmienił przepisy i podniósł wiek emerytalny dla kobiet do 60 lat, a dla mężczyzn do 65 lat.

Debata Jedynki, 11.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Debata Jedynki, 11.09.2019

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

W 2012 roku wiek emerytalny dla rolników został podniesiony do 67 lat, jednak w listopadzie 2016 roku przyjęto ustawę zmieniającą ten wiek na 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

W przedziale czasowym, o którym mówi na początku poseł Bejda, kwestię emerytur rolniczych regulowała ustawa o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw z 11 maja 2012 r. zmieniająca m.in. ustawę o ubezpieczeniu społecznym rolników z 20 grudnia 1990 r. W drugim wspomnianym akcie wiek emerytalny dla rolników ustalony był na poziomie 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn. W myśl nowych rozwiązań w 2012 r. wiek 60 lat dla kobiet został zachowany tylko dla urodzonych przed 31 grudnia 1952 r. Dla kobiet młodszych wiek emerytalny miał ulegać stopniowemu wydłużaniu o 3 miesiące aż do osiągnięcia maksymalnej wartości, tj. 67 lat dla urodzonych po 30 września 1973 r. W przypadku mężczyzn wiek emerytalny na poziomie 65 lat i 5 miesięcy został utrzymany dla urodzonych w okresie od 1 stycznia 1949 r. do 31 marca 1949 r. Maksymalnie, również po regularnym wzrastaniu co 3 miesiące, miał wynieść także 67 lat, ale dla urodzonych po dniu 30 września 1953 r.

Faktem jest natomiast, że w ustawie z 1990 r. widnieje zapis, zgodnie z którym przewidziana została możliwość przejścia na wcześniejszą emeryturę przez kobiety w wieku 55 lat i mężczyzn w wieku 60 lat. Nie został on zmieniony ani usunięty ustawą z 2012 r.

Jednak ukończenie 55 lat przez kobiety i 60 lat przez mężczyzn nie jest w ani jednej, ani w drugiej ustawie określane jako „osiągnięcie wieku emerytalnego”. Przeczytać możemy jedynie, że emerytura rolnicza przysługuje ubezpieczonemu rolnikowi, który ukończył 55 lat, jeśli jest kobietą, albo 60 lat, jeśli jest mężczyzną, przy jednoczesnym spełnieniu dwóch innych warunków:

  • podleganiu ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 120 kwartałów (30 lat) oraz
  • zaprzestaniu prowadzenia działalności rolniczej.

Dodatkowo prawo do wcześniejszego przejścia na emeryturę, w myśl ustawy z 2012 r., mogło być stosowane tylko w przypadku rolników, którzy podlegali ubezpieczeniu emerytalno-rentowemu przez okres co najmniej 30 lat do dnia 31 grudnia 2017 r. Zatem rolników, którzy nie spełnili tego warunku od 1 stycznia 2018 r. obowiązywał ogólny wiek emerytalny.

Poseł Bejda odnosi się także do ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (projekt prezydenta Andrzeja Dudy). W myśl nowych zapisów wiek emerytalny obniżony został bowiem z powrotem do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn, a w całości uchylone zostały zapisy o wzrastaniu tego wieku o 3 miesiące do osiągnięcia 67 lat dla obu płci.

Z kolei zapis o możliwości przejścia na wcześniejszą emeryturę w wieku 55 lat dla kobiet albo 60 lat dla mężczyzn nigdy nie został uchylony i obowiązuje do dziś. Nie jest to jednak ani nigdy nie był wiek emerytalny sensu stricto. Samo osiągnięcie tego wieku nie oznacza jednoznacznej możliwości przejścia na emeryturę, a jedynie stanowi jeden z trzech warunków, które należy łącznie spełnić, aby móc na nią przejść.

Wypowiedź posła Bejdy oceniamy jako fałsz, z powodu niewłaściwego odniesienia się do zmian wprowadzonych w 2016 r. i oskarżenia o podniesienie wieku emerytalnego dla rolników przez Prawo i Sprawiedliwość. W rzeczywistości podniesiony on został podczas rządów PO-PSL, a następnie obniżony podczas rządów PiS

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!