Strona główna Wypowiedzi Jaka była liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w listopadzie 2020 i marcu 2021?

Jaka była liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w listopadzie 2020 i marcu 2021?

Jaka była liczba zakażeń COVID-19 w Polsce w listopadzie 2020 i marcu 2021?

Adam Niedzielski

W marcu 2021 r. ta sumaryczna liczba zakażeń wyniosła prawie 650 tys. osób. Warto patrzeć na to z perspektywy porównania drugiej fali z trzecią falą w Polsce. Tak jak w marcu, który był tym miesiącem kulminacyjnym pod względem liczby zachorowań, mieliśmy tych nowych zakażeń 650 tys., tak w listopadzie, który był kulminacją zachorowań, jeśli chodzi o drugą falę, mieliśmy 580 tys., czyli widać, że ta skala zachorowań była większa.

Posiedzenie Sejmu, 15.04.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 15.04.2021

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Podczas posiedzenia Sejmu minister zdrowia wypowiedział się na temat liczby zakażeń w listopadzie 2020 oraz w marcu 2021 roku.
  • Zgodnie z danymi WHO liczba zakażeń w listopadzie 2020 roku wyniosła nieco ponad 644 tys., a w marcu 2021 roku nieco ponad 614 tys. Dane podane przez ministra zdrowia odbiegają od danych WHO, dlatego wypowiedź uznajemy za fałszywą.

Kontekst wypowiedzi

15 kwietnia 2021 roku, w trakcie drugiego dnia obrad 28. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej, minister zdrowia Adam Niedzielski stwierdził, że w marcu 2021 roku sumaryczna liczba zakażeń wyniosła prawie 650 tys. osób, a w listopadzie 2020 roku – 580 tys.

Sumaryczna liczba zakażeń w listopadzie 2020 roku i w marcu 2021 roku

Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) sumaryczna liczba zakażeń COVID-19 liczona od początku epidemii 31 października 2020 roku wyniosła w Polsce 340 834, a 30 listopada 2020 roku – 985 075, co oznacza, że w listopadzie 2020 roku liczba zakażeń w Polsce wyniosła 644 241.

Zgodnie z danymi WHO sumaryczna liczba zakażeń COVID-19 liczona od początku epidemii 28 lutego 2021 roku wyniosła 1 706 986, a 31 marca 2021 roku 2 321 717, co oznacza, że w marcu 2021 roku liczba zakażeń wyniosła 614 731.

Podsumowanie

Na podstawie powyższych danych wypowiedź Adama Niedzielskiego należy uznać za fałszywą, ponieważ błędnie wskazuje on sumaryczną liczbę zakażeń w listopadzie 2020 roku (644 tys. vs. 580 tys.) oraz sumaryczną liczbę zakażeń w marcu 2021 roku (614 tys. vs. 650 tys.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!