Strona główna Wypowiedzi Jaką kwotę przeznaczono na realizację programu „Czyste Powietrze”?

Jaką kwotę przeznaczono na realizację programu „Czyste Powietrze”?

Jaką kwotę przeznaczono na realizację programu „Czyste Powietrze”?

Paweł Poncyljusz

Platforma Obywatelska

Kolejna rzecz jest taka, że państwo zaproponowaliście finansowanie programu „Czyste powietrze” na poziomie 103 mld zł. Przez pierwsze 2 lata realizacji tego programu wydano ledwie 3 mld.

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 24.02.2021 

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Na realizowany w latach 2018-2029 program „Czyste Powietrze” została przewidziana kwota ok. 103 mld zł.
  • Od początku realizacji programu, czyli od roku 2018 do 28 stycznia 2021 roku, wykorzystano na ten cel ok. 2.87 mld zł.

Debata w Sejmie

Jeden z punktów obrad 26. posiedzenia Sejmu dotyczył projektu ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej. Proponowane przez rząd zmiany mają umożliwić osiągnięcie krajowego celu oszczędności energii finalnej na koniec roku 2030. W dyskusji na temat przedłożonej inicjatywy głos zabrał Paweł Poncyliusz, który krytycznie odniósł się do pomysłu Rady Ministrów. Przy okazji przypomniał również o programie „Czyste Powietrze”, wskazując, że do 2029 roku zostaną na niego przeznaczone 103 mld zł. Jak zaznaczył, dotychczas na finansowanie programu wydano jedynie 3 mld zł. Zdaniem posła ciężar wydawania pieniędzy powinien zostać przesunięty z centralnej jednostki krajowej na organy władzy samorządowej.

Założenia programu

Program „Czyste Powietrze” to ogólnopolski program wsparcia finansowego na wymianę źródeł ciepła. Program skierowany jest do właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą. Dofinansowanie w ramach projektu może być przeznaczone na wymianę starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz na przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. W ramach projektu „Czyste Powietrze” uzyskać można dofinansowanie do kwoty 37 tys. zł.

Od 15 maja 2020 roku ruszyła nowa odsłona w postaci programu „Czyste Powietrze 2.0”, w której dokonano znaczącego uproszczenia procedur uzyskiwania dotacji na wymianę przestarzałych kotłów oraz ocieplenie domów. Zmiany formalne mają także na celu skrócenie czasu wypełniania formularza wniosku o dofinansowane.

Jaką kwotę wydano jak dotychczas na program?

Zgodnie z komunikatem Ministerstwa Środowiska z 2018 roku do końca 2029 roku na program „Czyste Powietrze” zostaną przeznaczane środki finansowe w kwocie 103 mld zł.

Na początku stycznia 2021 roku posłanka KO Monika Rosa złożyła interpelację poselską w celu uzyskania informacji na temat stanu finansowania programu. Odpowiedzi na zadane pytania udzielił sekretarz stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska Ireneusz Zyska.

Przedstawiciel rządu potwierdził, że w latach 2018-2029 na finansowanie programu „Czyste powietrze” przewidziano około 103 mld zł. Z przedstawionych danych wynika również, że do dnia 29 stycznia 2021 roku w ramach inicjatywy zostało podpisanych 165 867 umów na łączną kwotę ok. 2,87 mld zł, z czego ok, 2,68 mld zł w formie dotacji, a pozostała kwota w formie pożyczki.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!