Strona główna Wypowiedzi Jaki czas pracy obowiązuje w niemieckim przemyśle metalowym? – Imponderabilia

Jaki czas pracy obowiązuje w niemieckim przemyśle metalowym? – Imponderabilia

Jaki czas pracy obowiązuje w niemieckim przemyśle metalowym? – Imponderabilia

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

W niemieckim przemyśle metalowym obowiązuje krótszy czas pracy.

Imponderabilia, 10.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 10.09.2023

Częściowa prawda

Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę, gdy: 

  • zawiera połączenie informacji prawdziwych z fałszywymi. Obecność nieprawdziwej informacji nie powoduje jednak, że teza zawarta w weryfikowanym stwierdzeniu zostaje wypaczona bądź przeinaczona,
  • rzeczywiste dane w jeszcze większym stopniu przemawiają na korzyść tezy autora.

Sprawdź metodologię

  • Przeciętny mieszkaniec Niemiec na pełnym etacie pracuje 40,4 godziny tygodniowo.
  • W zachodnich krajach związkowych Niemiec (landach), na mocy układu zbiorowego między pracodawcami a pracownikami, dla branży metalowej pełny etat to 35 godzin pracy w tygodniu. Podobne układy nie zostały wprowadzone we wschodnich landach.
  • Wypowiedź uznajemy za częściową prawdę.

[Aktualizacja 19.01.2024] Z początkiem 2024 roku nazwę oceny „częściowy fałsz” zmieniliśmy na „częściowa prawda”. Z tego powodu nazwę oceny zmieniliśmy także w opublikowanych wcześniej analizach wypowiedzi.

Niemcy pracują na pełnym etacie po 40 godzin tygodniowo

Przepisy w Niemczech na poziomie federalnym nie regulują, ile wynosi tygodniowy wymiar pracy. W ustawie (§ 3) można jednak znaleźć zapis mówiący o tym, że co do zasady w ciągu jednego dnia osoba nie może pracować więcej niż 8 godzin.

Zakładając, że Niemcy pracują 8 godzin dziennie przez 5 dni, pełny etat wynosi 40 godzin w tygodniu. Potwierdzają to dane. W 2022 roku przeciętny Niemiec spędzał w pełnoetatowej pracy 40,4 godz. tygodniowo – wynika ze statystyk niemieckiego Federalnego Urzędu Statystycznego.

W niemieckim przemyśle metalowym tydzień pracy bywa krótszy

W Niemczech można znaleźć branże, w których pracownicy pracują w mniejszym wymiarze godzin. Jest to efekt porozumień zbiorowych. I tak w handlu detalicznym Niemcy pracują 37,5 godziny w zachodniej części kraju, a 38 godzin we wschodniej.

Jedną z branż, w której występuje krótszy tydzień pracy, jest także zachodnioniemiecki przemysł metalowy. Od października 1995 roku obowiązują w nim przepisy przewidujące 35-godzinny tydzień pracy. Takiego przywileju nie wywalczyli sobie do tej pory metalowcy ze wschodnich landów, poza wyjątkami w niektórych zakładach.

To efekt strajku z 1984 roku. Początkowo strajkującym reprezentowanym przez IG Metall udało się osiągnąć porozumienie co do skrócenia czasu pracy do 38,5 godziny, a następnie do 37 godzin. Porozumienie w sprawie 35-godzinnego tygodnia wypracowano1990 roku. Umowa weszła w życie po 5 latach.

28-godzinny tydzień pracy

Związek zawodowy IG Metall miał też swoje zasługi w ustanowieniu 28-godzinnego tygodnia pracy w branży metalowej. Rozwiązanie wprowadzone w 2019 roku pozwala pracownikowi pracować o 7 godzin mniej tygodniowo przez dwa lata. W tym wypadku pensja jest odpowiednio pomniejszona.

Po dwóch latach pracy w wymiarze 28 godzin tygodniowo pracownik ma zagwarantowane prawo do ponownego zatrudnienia na etacie 35-godzinnym. Skrócony tydzień pracy wprowadzono z myślą o pracownikach, którzy chcieliby poświęcić więcej czasu dla rodziny oraz na odpoczynek.

Niemcy chcą pracować mniej

Z badania z 2022 roku wynika, że Niemcy chcieliby pracować mniej, nawet gdyby wiązało się to z obniżką pensji. Pożądany czas pracy wynosi 32,8 godziny tygodniowo. To najmniej od 1984 roku.

Obecnie przeciętny tygodniowy czas pracy w Niemczech wynosi 34,7 godziny (łącznie z osobami zatrudnionymi w niepełnym wymiarze).

Demagog współpracuje z kanałem Imponderabilia

W ramach współpracy z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia sprawdzamy wypowiedzi polityków – gości jego kanału. Skróty naszych analiz zobaczysz na nagraniu rozmowy z politykiem. Ich pełne wersje przeczytasz na naszej stronie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!