Czas czytania: około min.

Jaki jest budżet Sofii?

25.08.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Budżet miasta Sofii w 2018 roku w punkcie dochodów wynosi 1 555 913 616 lewów bułgarskich, co w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP (24.08.2018 r.) daje 3 404 961 357,2544 zł. Dochody warszawskiego budżetu to 15 940 313 368 zł, a więc 4,69 razy więcej niż w Sofii.

Jeśli chodzi o wydatki, to w Sofii są zaplanowane na takim samym poziomie jak dochody, natomiast w Warszawie mają wynieść one 17 671 266 007 zł, co stanowi 5,19 razy więcej niż w Sofii.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
Wiceminister sprawiedliwości

 

Budżet Sofii 4 [razy] niższy niż Warszawy.

 

 

 

Link oEmbed


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.