Strona główna Wypowiedzi Jaki jest budżet Sofii?

Jaki jest budżet Sofii?

Jaki jest budżet Sofii?

Patryk Jaki

Budżet Sofii 4 (razy – przyp. Demagog) niższy niż Warszawy.

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Budżet miasta Sofii w 2018 roku w punkcie dochodów wynosi 1 555 913 616 lewów bułgarskich, co w przeliczeniu na złotówki po kursie NBP (24.08.2018 r.) daje 3 404 961 357,2544 zł. Dochody warszawskiego budżetu to 15 940 313 368 zł, a więc 4,69 razy więcej niż w Sofii.

Jeśli chodzi o wydatki, to w Sofii są zaplanowane na takim samym poziomie jak dochody, natomiast w Warszawie mają wynieść one 17 671 266 007 zł, co stanowi 5,19 razy więcej niż w Sofii.

 

 

Share The Facts
Patryk Jaki
Wiceminister sprawiedliwości

 

Budżet Sofii 4 [razy] niższy niż Warszawy.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Zostań naszym patronem!

Każda, nawet najmniejsza, lecz regularna kwota pomaga nam poprawiać jakość debaty publicznej.

Wpłacam regularnie

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy