Strona główna Wypowiedzi Jaki jest poziom bezrobocia w powiatach na Mazowszu.

Jaki jest poziom bezrobocia w powiatach na Mazowszu.

Jaki jest poziom bezrobocia w powiatach na Mazowszu.

Włodzimierz Czarzasty

Wicemarszałek Sejmu
Nowa Lewica

Pan Struzik rządzi Mazowszem już 12 lat i po tych 12 latach mamy taką sytuację, że mamy przynajmniej dwa powiaty, to znaczy Szydłowiec… szydłowski… szydłowiecki, przepraszam, i radomski, nie Radom, tylko i radomski, w których jest największe bezrobocie w Polsce, bo w Szydłowcu jest bezrobocie 38%.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak wynika z danych GUS z końca marca 2014, stopa bezrobocia (w zestawieniu z aktywnymi zawodowo) w powiecie Szydłowieckim wynosi 38.6%, co faktycznie jest najgorszym wynikiem w Polsce. W powiecie radomskim wartość ta wynosi 30.1%, również znacznie przekraczając ogólnokrajową średnią (13,5%). Oba te powiaty należą do województwa Mazowieckiego, którego marszałkiem nieprzerwanie od 2001 roku jest Adam Struzik.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!