Strona główna Wypowiedzi Jaki jest udział Europy w globalnej emisji dwutlenku węgla?

Jaki jest udział Europy w globalnej emisji dwutlenku węgla?

Jaki jest udział Europy w globalnej emisji dwutlenku węgla?

Marcin Horała

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

(…) cała Europa razem wzięta nie odpowiada nawet za połowę tej emisji (CO2 – przyp. Demagog) na świecie.

Sygnały Dnia, 23.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 23.07.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według raportu Wspólnego Centrum Badawczego Komisji Europejskiej światowa emisja CO2 pochodzącego ze spalania paliw kopalnych wyniosła w 2019 roku 38 016 Mt. Europa wyemitowała 5 571,28 Mt, co stanowi 14,65 proc. globalnej emisji. Licząc jedynie 27 państw Unii Europejskiej i Wielką Brytanię, było to 3 303,97 Mt (8,69 proc.). Najwięksi emitenci na naszym kontynencie to: Rosja (1 792 Mt), Niemcy (702 Mt), Wielka Brytania (364 Mt), Włochy z San Marino (331 Mt), Polska (317 Mt), Francja i Monako (314 Mt), Hiszpania z Andorą (259 Mt), Ukraina (196 Mt).
  • Kontynentem, który w roku 2019 wyemitował zdecydowanie najwięcej CO2, jest Azja (21 663,47 Mt), z czego same Chiny odpowiadają za 11 535,2 Mt. Ameryka Północna wyemitowała 5 693,06 Mt (w tym Stany Zjednoczone – 5 107,26 Mt). Emisje pozostałych kontynentów przedstawiały się następująco: Afryka –1 454,99 Mt, Ameryka Południowa i Centralna – 1 655,36 Mt, Australia i Nowa Zelandia – 472,05 Mt. Międzynarodowe lotnictwo odpowiadało za 627,48 Mt, a żegluga za 730,26 Mt.

Kontekst wypowiedzi

Gościem programu „Sygnały Dnia”, nadanego 23 lipca 2021 roku w programie pierwszym Polskiego Radia, był Marcin Horała. Sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury zapytany został o ogłoszony 14 lipca 2021 roku przez Komisję Europejską pakiet legislacyjny (znany pod nazwą „Fit for 55”), który zakłada ograniczenie emisji gazów cieplarnianych w UE w 2030 roku do poziomu 55 proc. względem roku 1990. Do 2050 roku Unia Europejska ma zamiar osiągnąć zerową emisję netto. Polityk sceptycznie odniósł się do tego planu, twierdząc, że Europa tak bardzo obcina te emisje, sama będąc na tym polu „prymusem”. Tymczasem cały nasz kontynent, zdaniem Marcina Horały, nie odpowiada nawet za połowę emisji CO2 na świecie. Sporo do zarzucenia sobie w kwestii globalnego ocieplenia mają przede wszystkim Azja, w tym Chiny, oraz Stany Zjednoczone.

Jaki jest udział Europy w globalnej emisji CO2?

Wspólne Centrum Badawcze (WCB, ang. Joint Research Centre), będące wewnętrznym działem naukowym Komisji Europejskiej, publikuje corocznie raport na temat emisji CO2. Opiera się na bazie danych emisji dla światowych badań atmosferycznych (EDGAR). Najbardziej aktualny raport pochodzi z ubiegłego roku i dotyczy roku 2019.

Dowiadujemy się z niego, że od początku XXI wieku za zwiększenie globalnych emisji gazów cieplarnianych – w porównaniu do trzech poprzednich dekad – odpowiadają głównie wzrosty emisji CO2 w Chinach, Indiach i innych gospodarkach wschodzących („emerging economies”). Najnowsze szacunki EDGAR potwierdzają kontynuację tego trendu w 2019 roku, przy czym globalne antropogeniczne emisje kopalnego CO2 wzrosły o 0,9 proc. w porównaniu do 2018 roku, osiągając 38 Gt (Gigaton) dwutlenku węgla (dokładnie 38 016,57 Mt). 

Źródło: EDGAR

W 2019 roku Chiny, Stany Zjednoczone, Indie, 27 państw UE + Wielka Brytania, Rosja i Japonia – najwięksi światowi emitenci CO2stanowiły razem 51 proc. ludności, 62,5 proc. globalnego produktu krajowego brutto, 62 proc. całkowitego światowego zużycia paliw kopalnych i wyemitowały 67 proc. całkowitego światowego dwutlenku węgla powstałego w wyniku spalania paliw kopalnych. Emisje z tych pięciu krajów oraz UE27+Wielka Brytania wykazały różne zmiany w roku 2019 w porównaniu z rokiem 2018: największy wzrost emisji nastąpił w przypadku Chin (3,4 proc.) i Indii (1,6 proc.). Natomiast największy spadek dotyczył UE27+Wielka Brytania (-3,8 proc.). Spadki zanotowały również Stany Zjednoczone (-2,6 proc.), Japonia (-2,1 proc.) oraz Rosja (-0,8 proc.). W porównaniu z 1990 rokiem emisje kopalnego CO2 w UE27+Wielka Brytania były o 25,1 proc. niższe w roku 2019 (względem 2005 roku były niższe o 22,2 proc.) i wyniosły 3,3 Gt CO2, co stanowiło 8,7 proc. udziału w światowej emisji CO2. Udział międzynarodowego lotnictwo wynosił 1,7 proc., a żeglugi morskiej 1,9 proc.

Źródło: EDGAR

Europa jako kontynent wyemitowała w 2019 roku 5 571,28 Mt kopalnego CO2, co stanowi 14,65 proc. globalnej emisji. Licząc jedynie 27 państw Unii Europejskiej i Wielką Brytanię było to 3 303,97 Mt (8,69 proc.). Najwięksi emitenci to: Rosja (1 792 Mt), Niemcy (702 Mt), Wielka Brytania (364 Mt), Włochy z San Marino (331 Mt), Polska (317 Mt), Francja i Monako (314 Mt), Hiszpania z Andorą (259 Mt) oraz Ukraina (196 Mt).

Kontynentem, który w 2019 roku wyemitował zdecydowanie najwięcej kopalnego CO2, jest Azja – 21 663,47 Mt, z czego same Chiny odpowiadają za 11 535,2 Mt. Ameryka Północna wyemitowała 5 693,06 Mt (w tym Stany Zjednoczone – 5 107,26 Mt). Emisje pozostałych kontynentów przedstawiały się następująco: Afryka –1 454,99 Mt, Ameryka Południowa i Centralna –1 655,36 Mt, Australia i Nowa Zelandia – 472,05 Mt. Międzynarodowe lotnictwo odpowiadało za 627,48 Mt, natomiast żegluga za 730,26 Mt.

Spadek w okresie pandemii

Jak zaznacza Międzynarodowa Agencja Energetyczna, zapotrzebowanie na energię w roku 2020 zmniejszyło się o 4 proc., a światowa emisja dwutlenku węgla, związana z wytwarzaniem energii, spadła według szacunków o 5,8 proc. Tym samym jest to największy procentowy spadek, licząc od czasów II wojny światowej. Największe spadki odnotowano w państwach rozwiniętych (nawet 10 proc.), z kolei w państwach rozwijających się emisja uległa redukcji w mniejszym stopniu (ok. 4 proc.). Chiny (największy emitent na świecie) były jedynym państwem, w którym zaobserwowano wzrost emisji CO2.

Szacunki Eurostat wskazują, że emisja CO2 spadła w każdym państwie członkowskim (średnio o ok. 10 proc.), przy czym największy spadek odnotowano w Grecji (-18,7 proc.), następnie w Estonii (-18,1 proc.), Luksemburgu (-17,9 proc.), Hiszpanii (-16,2 proc.) i Danii (-14,8 proc.). Najmniejsze spadki odnotowano na Malcie (-1,0 proc.), Węgrzech (-1,7 proc) oraz w Irlandii i na Litwie (po -2,6 proc.).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!