Strona główna Wypowiedzi Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Elżbieta Rafalska

Poseł do PE
Prawo i Sprawiedliwość

Również udział kobiet na stanowiskach menadżerskich u nas wynosi 44%, w UE jest też mniejszy.

Eurostat, 06.03.2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Eurostat, 06.03.2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak podaje Eurostat, we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowiskach menadżerskich zatrudnionych jest 4,7 milionów mężczyzn i 2,6 milionów kobiet. Oznacza to, iż średnia unijna jeśli chodzi o udział kobiet pracujących na tym szczeblu to 35%.

W Polsce odsetek ten wynosi 44%, co lokuje nasz kraj na drugim miejscu w UE, ex aequo z Bułgarią. Łącznia liczba osób w Polsce zatrudniona na stanowisku menadżerskim wynosi 573 942, z tego 320 610 osób to kobiety, natomiast 253 332 osób to mężczyźni.

Pierwsze miejsce zajmuje Łotwa, jedyny kraj unijny w którym większość stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety (53%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy