Strona główna Wypowiedzi Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Jaki jest udział kobiet na stanowiskach menadżerskich?

Elżbieta Rafalska

Posłanka do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

Również udział kobiet na stanowiskach menadżerskich u nas wynosi 44%, w UE jest też mniejszy.

Eurostat, 06.03.2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Eurostat, 06.03.2017.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Jak podaje Eurostat, we wszystkich krajach Unii Europejskiej na stanowiskach menadżerskich zatrudnionych jest 4,7 milionów mężczyzn i 2,6 milionów kobiet. Oznacza to, iż średnia unijna jeśli chodzi o udział kobiet pracujących na tym szczeblu to 35%.

W Polsce odsetek ten wynosi 44%, co lokuje nasz kraj na drugim miejscu w UE, ex aequo z Bułgarią. Łącznia liczba osób w Polsce zatrudniona na stanowisku menadżerskim wynosi 573 942, z tego 320 610 osób to kobiety, natomiast 253 332 osób to mężczyźni.

Pierwsze miejsce zajmuje Łotwa, jedyny kraj unijny w którym większość stanowisk menadżerskich piastowanych jest przez kobiety (53%).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!