Czas czytania: około min.

Jaki jest udział OZE w miksie energetycznym Polski?

11.03.2020 godz. 19:42

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według najnowszych danych Eurostatu udział Odnawialnych Źródeł Energii w polskim miksie energetycznym wyniósł w 2018 roku 11,28 procenta.

Odnawialne Źródła Energii (OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych i pierwotnych nieodnawialnych źródeł energii. Energia odnawialna pozyskiwana jest z naturalnych procesów przyrodniczych. Do OZE możemy zaliczyć np. energię słoneczną czy wiatrową.

W Polsce właściwą instytucją zajmującą się tematyką OZE jest Ministerstwo Aktywów Państwowych, przy którym działa Departament Energii Odnawialnej i Rozproszonej.

Polska zgodnie z dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 roku zobowiązała się do realizacji celu 15-procentowego udziału energii ze źródeł odnawialnych (OZE) w końcowym zużyciu energii brutto do roku 2020.

Udział OZE w polskim miksie energetycznym

Według najnowszych, opublikowanych w marcu 2020 roku danych Eurostatu w roku 2018 OZE stanowiły 11,28 procenta polskiego miksu energetycznego. W latach poprzednich sytuacja przedstawiała się następująco:

  • rok 2017 – 10,96 procenta,
  • rok 2016 – 11,27 procenta,
  • rok 2015 – 11,74 procenta,
  • rok 2014 – 11,50 procenta,
  • rok 2013 – 11,37 procenta,
  • rok 2012 – 10,90 procenta,
  • rok 2011 – 10,30 procenta,
  • rok 2010 – 9,25 procenta.

Polska na tle Unii Europejskiej

Biorąc pod uwagę procentowy udział OZE w miksie energetycznym, wynik Polski jest poniżej średniej unijnej (2013-2020) o ok. 6,7 punktu procentowego. W roku 2018 nasz kraj wyprzedziło dwadzieścia jeden państw Unii Europejskiej, w tym czterech naszych sąsiadów: Czechy, Niemcy, Litwa i Słowacja.

www.ec.europa.eu/

 

W roku 2018 wśród sklasyfikowanych państw unijnych najwyżej uplasowała się Szwecja, w której to energia odnawialna stanowi 54,65 procenta miksu energetycznego. Na drugim miejscu plasuje się Finlandia – 41,16 procenta. Najniższy wynik odnotowano z kolei w Holandii – 7,39 procenta.

Uzasadnienie

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza uznajemy za prawdziwą, ponieważ zgodnie z najnowszymi danymi Polska nie przekroczyła poziomu 15 procent OZE w miksie energetycznym.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.