Czas czytania: około min.

Jaki odsetek PKB jest przeznaczany w Polsce na wydatki socjalne?

01.06.2021 godz. 10:42

Wypowiedź

Piotr Bieniecki / www.fototeo.pl licencja: CC BY-SA 3.0 – creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/ / modyfikacje demagog.org.pl

Prawda

Analiza w pigułce

  • Według danych OECD Polska w 2019 roku przeznaczyła na wydatki socjalne 21,3 proc. PKB.
  • Był to lepszy wynik od średniej państw członkowskich OECD, która wyniosła 20 proc.
  • Więcej od Polski w stosunku do PKB na sprawy socjalne wydaje 14 państw OECD.
  • Wydatki socjalne w Polsce jako procent PKB były wyższe od państw-członków OECD, które w przeszłości należały do bloku radzieckiego. Polska przeznaczyła więcej środków w stosunku do PKB niż zamożne państwa Zachodu wymienione przez Leszka Balcerowicza.

Leszek Balcerowicz zamieścił 27 maja tweeta, w którym zasugerował, że Polska przeznacza stosunkowo dużo środków na kwestie socjalne w porównaniu z państwami wchodzącymi w skład byłego bloku wschodniego, a także w stosunku do zamożnych państw zachodnich. Tweet z dużym prawdopodobieństwem nawiązuje do wpisu Forum Obywatelskiego Rozwoju (FOR) pt. „Polska liderem w wydatkach socjalnych wśród posocjalistycznych krajów OECD”.

Zgodnie z definicją Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) wydatki socjalne obejmują świadczenia pieniężne, bezpośrednie świadczenia towarów i usług oraz ulgi podatkowe przeznaczane na cele społeczne. Co istotne, w podstawowej klasyfikacji wydatków socjalnych uwzględnianie są wyłącznie środki redystrybuowane przez sektor publiczny, m.in. administrację centralną, administrację lokalną oraz fundusze zabezpieczeń społecznych. Z najnowszych statystyk OECD wynika, że Polska w 2019 roku przeznaczyła na wydatki socjalne równowartość 21,3 proc. PKB.

 

Był to wynik lepszy od średniej państw członkowskich OECD, która wyniosła dokładnie 20 proc. Przed Polską znalazło się 14 państw: Francja (31 proc.), Finlandia (29,1 proc.), Belgia (28,9 proc.), Dania (28,3 proc.), Włochy (28,2 proc.), Austria (26,9 proc.), Niemcy (25,9 proc.), Szwecja (25,5 proc.), Norwegia (25,3 proc.), Hiszpania (24,7 proc.), Grecja (24 proc.), Portugalia (22,6 proc.), Japonia (22,3 proc.) oraz Luksemburg (21,3 proc.).

Wynik Polski był najlepszy spośród należących do OECD państw postsocjalistycznych. Za naszym krajem znalazły się: Czechy (19,2 proc.), Węgry (18,1 proc.), Słowacja (17,7 proc.) oraz państwa nadbałtyckie, tj. Estonia (17,7 proc.), Litwa (16,7 proc.) i Łotwa (16,4 proc.).

Polska znalazła się w zestawieniu wyżej od części zamożnych państw Zachodu. Wyprzedziliśmy m.in. Wielką Brytanię (20,6 proc.), USA (18,7 proc.), Kanadę (18 proc.), Islandię (17,4 proc.), Holandię (16,1 proc.), Szwajcarię (16,7 proc.), Irlandię (13,4 proc.) oraz Koreę Południową (12,2 proc.). Na stronie OECD można zapoznać się z wydatkami socjalnymi w stosunku do PKB, począwszy od roku 1990. W Polsce odsetek ten wynosił 20,6 proc. w 2018 roku, 20,8 proc. w 2017 roku, 21,2 proc. w 2016 roku i 20,2 proc. w 2015 roku. Z wyjątkiem 2015 roku były to wyniki nieznacznie lepsze od średniej OECD.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub