Strona główna Wypowiedzi Jaki zysk osiągnął Orlen w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy?

Jaki zysk osiągnął Orlen w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy?

Jaki zysk osiągnął Orlen w trakcie rządów Zjednoczonej Prawicy?

Daniel Obajtek

Prezes Zarządu PKN Orlen
Prawo i Sprawiedliwość

Za czasów Platformy Obywatelskiej w przeciągu 8 lat Orlen miał zysku 2 miliardy 900 milionów, w przeciągu 4 lat Orlen ma zysku 23 miliardy.

Gość Wiadomości, 14.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Gość Wiadomości, 14.07.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Daniela Obajtka oceniamy jako prawdę, ponieważ podał prawidłowe dane na temat zysku netto koncernu Orlen, który na przestrzeni lat 2008-2015 wyniósł 2,9 mld, a w okresie 2016-2019 wyniósł 22,8 mld. Daniel Obajtek zawyżył zysk Orlenu w latach 2016-2019, jednak pomyłka ta mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu.

Zysk netto i przywoływane dane

Wszystkie przywołane wyniki finansowe zostały zaczerpnięte z rocznych sprawozdań finansowych koncernu Orlen przy uwzględnieniu zysku netto, który jest źródłem powiększenia posiadanego kapitału, co stanowi podstawowy cel rozwoju przedsiębiorstwa.

Zyski/straty netto Orlenu 2008-2015

W latach 2008-2015 Orlen odnosił zyski w latach 2009-2013 oraz 2015. W 2008 i 2014 roku koncern odnotował straty. W oparciu o skonsolidowane dane z raportów rocznych, zyski i straty prezentują się następująco:

 • 2008 – strata w wysokości 2,527 mld;
 • 2009 – zysk w wysokości 1,3 mld;
 • 2010 – zysk w wysokości 2,455 mld;
 • 2011 – zysk w wysokości 2,015 mld;
 • 2012 – zysk w wysokości 2,170 mld;
 • 2013 – zysk w wysokości 0,09 mld;
 • 2014 – strata w wysokości 5,828 mld;
 • 2015 – zysk w wysokości 3,233 mld.

Po podsumowaniu zysków i strat netto, łączny zysk z danego okresu kształtuje się na poziomie 2,908 mld netto, co nie odstaje znacząco od przywołanej przez Daniela Obajtka liczby.

Zyski netto i brak strat Orlenu 2016-2019

W latach 2016-2019 Orlen notował zyski netto bez strat. W oparciu o skonsolidowane dane z raportów rocznych, zyski prezentują się następująco:

 • 2016 – zysk w wysokości 5,74 mld;
 • 2017 – zysk w wysokości 7,173 mld;
 • 2018 – zysk w wysokości 5,604 mld;
 • 2019 – zysk w wysokości 4,298 mld.

Po podsumowaniu zysków i strat netto łączny zysk z danego okresu kształtuje się na poziomie 22,815 mld.

Podsumowanie

Daniel Obajtek podał prawidłowe dane z lat 2008-2015, odnosząc się do rządów Platformy Obywatelskiej. W przypadku lat 2016-2019 zawyżył wynik, jednak ta pomyłka ta mieści się w przyjmowanym przez nas marginesie błędu, dlatego wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!