Strona główna Wypowiedzi Jakie są konsekwencje finansowe wyborów kopertowych?

Jakie są konsekwencje finansowe wyborów kopertowych?

Jakie są konsekwencje finansowe wyborów kopertowych?

Marcin Kierwiński

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji
Platforma Obywatelska

Krajowe Biuro Wyborcze zdecydowało, że Poczta Polska dostanie 53 miliony, a 3 miliony mają trafić na konto Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych, jako rekompensata za usługę pocztową Jacka Sasina, która się nie odbyła.

Twitter, 8.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Twitter, 8.01.2021

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • 6 stycznia Krajowe Biuro Wyborcze poinformowało o pozytywnym rozpatrzeniu wniosków Poczty Polskiej i Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych oraz o decyzji o wypłaceniu obu tym spółkom rekompensat za niedoszłe wybory kopertowe, które miały się odbyć w maju 2020 roku.
  • Podmioty, którym polecono przeprowadzenie wyborów korespondencyjnych na prezydenta, na mocy nowelizacji ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 z sierpnia 2020 roku otrzymały możliwość wystąpienia do szefa KBW o jednorazową rekompensatę.
  • Poczta Polska ma otrzymać zwrot kosztów w wysokości 53 mln 205 tys. zł, a Państwowa Wytwórnia Papierów Wartościowych – 17 mln 91 tys. zł. Wypowiedź Marcina Kierwińskiego uznajemy zatem za prawdziwą.

Rekompensata za wybory, których nie było

Podmioty zaangażowane w organizację wyborów prezydenckich zarządzonych na 10 maja ubiegłego roku otrzymały możliwość ubiegania się o zwrot kosztów na mocy ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia funkcjonowania ochrony zdrowia w związku z epidemią COVID-19 oraz po jej ustaniu z 14 sierpnia 2020 roku. Nowelizacja wprowadziła do ustawy z 16 kwietnia 2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 następujący zapis:

„Podmioty, które w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 zrealizowały polecenie Prezesa Rady Ministrów związane bezpośrednio z przeprowadzeniem wyborów powszechnych na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych w 2020 r., z możliwością głosowania korespondencyjnego, (…) mogą wystąpić do Szefa Krajowego Biura Wyborczego o przyznanie jednorazowej rekompensaty na pokrycie zasadnie poniesionych kosztów, związanych bezpośrednio z realizacją polecenia, zwanej dalej »rekompensatą«”.

Podmioty starające się o zwrot kosztów musiały zawrzeć z szefem KBW specjalną umowę, która określała wysokość rekompensaty i termin jej wypłaty. Umowa musiała następnie zostać oceniona pod kątem merytorycznym przez prezesa Urzędu Komunikacji Elektronicznej oraz pod kątem prawnym przez Prokuratorię Generalną (urząd, który zajmuje się reprezentowaniem interesów Skarbu Państwa). Do rekompensaty nie są zaliczane wydatki poniesione na tzw. środki trwałe, które można wykorzystać w bieżącej działalności przedsiębiorstwa.

Jak poinformowało w komunikacie KBW, z tego uprawnienia skorzystały dwa podmioty, tj.: Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych S.A. oraz Poczta Polska S.A., które w dniu 9 października 2020 roku złożyły wnioski o przyznanie rekompensaty.

Krajowe Biuro Wyborcze, po dokonaniu szczegółowej analizy wniosków oraz przedstawionych dokumentów, ustaliło wysokość rekompensaty w przypadku Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A na kwotę: 3.245.061,51 zł, w przypadku Poczty Polskiej S.A na kwotę: 53.205.344,65 zł”.

– czytamy w komunikacie.

KBW uznało także, że niektóre poniesione przez spółki koszty nie podlegają rekompensacie. Dotyczyły one m.in. części wydatków na magazynowanie pakietów wyborczych oraz niektórych wydatków wskazanych we wnioskach, lecz objętych tajemnicą przedsiębiorstwa.

W dniu 28 grudnia 2020 roku zawarta została umowa o rekompensatę z Polską Wytwórnią Papierów Wartościowych S.A., natomiast w dniu 30 grudnia 2020 roku – z Pocztą Polską S.A.

Rekompensaty zostały wypłacone 30 oraz 31 grudnia 2020 roku z budżetu państwa, tj. z części, której dysponentem jest Szef Krajowego Biura Wyborczego.

Kontrowersje wokół wyborów kopertowych

Pierwotna data ubiegłorocznych wyborów prezydenckich została ustalona na 10 maja. Pomimo wybuchu pandemii COVID-19 rząd z początku nie zdecydował się na jej przesunięcie, zamiast tego 29 marca wprowadził zmiany do Kodeksu karnego zakładające m.in. rozszerzenie możliwości głosowania korespondencyjnego na osoby powyżej 60. roku życia oraz przebywające w kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej, a także możliwość wyboru przez osoby ponad 60-letnie głosowania korespondencyjnego albo przez pełnomocnika. Z kolei 6 kwietnia Sejm uchwalił ustawę przewidującą, że wybory prezydenckie zarządzone na maj zostaną przeprowadzone wyłącznie w drodze głosowania korespondencyjnego.

Wiosną 2020 roku, w odpowiedzi na pismo Rzecznika Praw Obywatelskich, szef kancelarii premiera Michał Dworczyk poinformował, że premier Mateusz Morawiecki 16 kwietnia wydał decyzje polecające Poczcie Polskiej S.A. oraz Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych S.A. realizację działań w zakresie przeciwdziałania COVID-19 na podstawie przepisów ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (tzw. ustawy covidowej)

„Premier polecił Poczcie Polskiej realizację działań zmierzających do przygotowania przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP w 2020 r. w trybie korespondencyjnym a PWPW – wydrukowanie kart i instrukcji głosowania. Każdorazowo premier wyznaczał ministrów – Aktywów Państwowych oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji – jako odpowiedzialnych za zawarcie umów ze spółkami”

– informował Dworczyk.

Ostatecznie jednak wybory prezydenckie przeprowadzono 28 czerwca (I tura) i 12 lipca (II tura), w zdecydowanej większości w sposób tradycyjny. We wrześniu Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie orzekł o nieważności kwietniowej decyzji premiera zobowiązującej Pocztę Polską do przygotowania w maju 2020 roku wyborów prezydenckich w trybie korespondencyjnym. Sąd uznał, że decyzja ta rażąco naruszyła prawo. Autorem skargi był Rzecznik Praw Obywatelskich. Pod koniec października premier Mateusz Morawiecki oraz Poczta Polska złożyli skargi kasacyjne do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

26 maja dziennikarze portalu tvn24.pl ujawnili, że Poczta Polska na organizację wyborów 10 maja, w tym na druk kart do głosowania, wydała ok. 70 mln zł. Z kolei 27 listopada KBW opublikowało oficjalne dane dotyczące kwoty, jaka została przeznaczona na ubiegłoroczne wybory prezydenckie – zarówno niedoszłe głosowanie korespondencyjne z 10 maja, jak i wybory, które ostatecznie odbyły się 28 czerwca i 12 lipca.

Zorganizowanie wyborów w ubiegłym roku kosztowało skarb państwa łącznie 304 544 889 zł.

W komunikacie nie wyszczególniono, jaka część tej kwoty dotyczy organizacji majowego głosowania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!