Strona główna Wypowiedzi Jakie są prognozy na wzrost polskiej gospodarki?

Jakie są prognozy na wzrost polskiej gospodarki?

Jakie są prognozy na wzrost polskiej gospodarki?

Włodzimierz Cimoszewicz

Poseł do Parlamentu Europejskiego

Właśnie jest ostatni komunikat OECD, który przewiduje, że w nadchodzących latach (polska- przyp.red.) gospodarka nadal będzie rosła w tempie powyżej 3 punktów procentów, co jest w Europie przyzwoite.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z prognozą ekonomiczną OECD dla Polski z listopada 2015 roku wypowiedź jest prawdziwa, ale tylko jeśli nie weźmie się pod uwagę faktu, że Włodzimierz Cimoszewicz powiedział “punktów procentowych” zamiast “procent”.

W podsumowaniu raportu znajdujemy, że realne PKB powinno wzrastać ponad 3,5 % rocznie. Wzrost ten będzie wspomagany przez stałe inwestycje i wzrost konsumpcji.

Podobne prognozy powstały w tym samym czasie dla innych państw. Przykładowo we Włoszech będzie to 1,4% na 2016 i 2017 rok; dla Francji 1,3 % w 2016 roku i 1,6% w 2017; w Finlandii wzrośnie deficyt budżetowy o 3% PKB; w Austrii prognozowany wzrost to 1,7% do 2017 roku. Podobna prognoza została także przeprowadzona dla całej strefy Euro, w której wzrost będzie wynosił 2% na 2016 i 2017 rok. Mając na uwadze te dane faktycznie można stwierdzić, że wzrost gospodarczy w Polsce wypada dobrze na tle innych państw europejskich i samej strefy Euro.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!