Strona główna Wypowiedzi Jakie są relacje gospodarcze Polski z krajami byłego ZSRR?

Jakie są relacje gospodarcze Polski z krajami byłego ZSRR?

Jakie są relacje gospodarcze Polski z krajami byłego ZSRR?

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

W związku z tym coraz bardziej ten problem ukraiński ujawnia nam destabilizację poradzieckiego Wschodu, tego najbliższego polskiego otoczenia, z którym mieliśmy w ostatnim roku świetne relacje gospodarcze, bardzo dużą dynamikę wzrostu, olbrzymie zaangażowanie polskich firm.

Rozmowa Dnia, 04.03.2014

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Rozmowa Dnia, 04.03.2014

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Z danych Ministerstwa Gospodarki wynika, że relacje gospodarcze Polski z krajami byłego ZSRR w zeszłym roku uległy tendencji zniżkowej.

Mówiąc o poradzieckim wschodzie należałoby odnieść się do stosunków gospodarczych z Rosją, Białorusią, Mołdawią i Ukrainą.

Jeżeli chodzi o Białoruś jest ona trzecim partnerem gospodarczym Polski wśród krajów WNP. Wstępne dane za rok 2013 opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki wskazują, że wzajemne obroty wyniosły ponad 3,2 mld USD, co stanowi prawie 7% wzrost w stosunku do roku 2012.

Pozostałe dane zamieszczone na stronie ministerstwa dotyczące współpracy gospodarczej z Białorusią odnoszą się do roku 2012.

Według wstępnych danych GUS na które powołuje się Ministerstwo Gospodarki, obroty pomiędzy Polską, a Rosją zmniejszyły się pomiędzy rokiem 2012, a 2013 z poziomu 37,854 mld USD do 36,075 mld USD. Podobnie jak w przypadku Białorusi reszta danych odnosi się do roku 2012.

Brak danych za rok 2013 odnosi się też do Mołdawii – informacje zamieszczone na stronie Ministerstwa dotyczące polsko – mołdawskich stosunków gospodarczych sięgają roku 2012.

Z danych zamieszczonych na stronie Ministerstwa wynika, że obroty towarowe pomiędzy Polską, a Ukrainą wzrosły o 1,4% wynosząc blisko 8 mld. USD. Wzrost zanotował też polski eksport na Ukrainę, o 8,5%, zauważalny był natomiast spadek importu o 13%. Ponad to eksport na Ukrainę realizuje ok. 12 tys. polskich firm.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!