Strona główna Wypowiedzi Jakub Kulesza o imporcie węgla z Rosji

Jakub Kulesza o imporcie węgla z Rosji

Jakub Kulesza o imporcie węgla z Rosji

Jakub Kulesza

Wolnościowcy

2015 rok – 4,9 mln ton (węgla importowanego z Rosji). 2016 – 5,2 mln. 2017 – 8,7 mln ton. Do czerwca 2018 r. aż 6,4 mln ton. To znaczy, że rzeczywiście jest ogromny wzrost.

TVP Info, 5.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

TVP Info, 5.12.2018

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Energii Krzysztofowi Brejzie w odpowiedzi na jego interwencję poselską, dane dotyczące importowanego węgla kamiennego do Polski przedstawiają się następująco:

  • 2015 – 4,937 mln ton
  • 2016 – 5,195 mln ton
  • 2017 – 8,699 mln ton
  • I połowa 2018  – 6,495 mln ton.

Dla porównania przedstawiamy dane dotyczące ogólnego importu węgla do Polski za lata 2015-2017 opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Brunatnego i Kamiennego (Euracoal):

Powyższą wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ przedstawione w niej dane pokrywają się z tymi podanymi przez Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interwencję posła Brejzy.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!