Czas czytania: około min.

Jakub Kulesza o imporcie węgla z Rosji

06.12.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według danych przedstawionych przez Ministerstwo Energii Krzysztofowi Brejzie w odpowiedzi na jego interwencję poselską, dane dotyczące importowanego węgla kamiennego do Polski przedstawiają się następująco:

  • 2015 – 4,937 mln ton
  • 2016 – 5,195 mln ton
  • 2017 – 8,699 mln ton
  • I połowa 2018  – 6,495 mln ton.

Dla porównania przedstawiamy dane dotyczące ogólnego importu węgla do Polski za lata 2015-2017 opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Węgla Brunatnego i Kamiennego (Euracoal):

Powyższą wypowiedź uznajemy za prawdziwą, ponieważ przedstawione w niej dane pokrywają się z tymi podanymi przez Ministerstwo Energii w odpowiedzi na interwencję posła Brejzy.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.