Strona główna Wypowiedzi Janusz Piechociński o liczbie emigrantów z Polski

Janusz Piechociński o liczbie emigrantów z Polski

Janusz Piechociński o liczbie emigrantów z Polski

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź J. Piechocińskiego jest w pełni zgodna z danymi zawartymi w “Informacji o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004-2017” Głównego Urzędu Statystycznego. Względem danych GUS autor dokonał poprawnych zaokrągleń.

Według stanu na koniec 2017 roku, za granicą przebywało czasowo (powyżej 3 miesięcy) około 2 540 tys. stałych mieszkańców Polski. Była to liczba o 25 tys. większa niż w roku 2016 (2 515 tys.). Między latami 2016 a 2017 wystąpił więc wzrost o około 1%.

W końcu 2017 roku w krajach Europy poza Polską przebywało czasowo 2 241 tys. Polaków. Była to liczba o 27 tys. większa niż w roku 2016 (2 214 tys.).

Z kolei na terenie państw Unii Europejskiej, według stanu na koniec roku 2017, przebywało 2 121 tys. Polaków.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!