Czas czytania: około min.

Janusz Piechociński o polskim samochodzie elektrycznym

24.09.2018 godz. 0:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Projektem polskiego samochodu elektrycznego zajmuje się spółka ElectroMobility Poland SA, której udziałowcami są cztery koncerny energetyczne, w których państwo ma pakiety kontrolne akcji: Tauron, PGE, Energa i Enea. Wg sprawozdania za 2017 r. kapitał podstawowy spółki wynosił 10 000 000 zł. Z tego na wynagrodzenia wydano 1 224 084,21 zł.

Co do wyniku finansowego, spółka w zeszłym roku osiągnęła stratę netto 2 683 997,75 zł.

Z kolei w styczniu br. została ona dokapitalizowana przez PGE kwotą 20 000 000 zł, na mocy uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.

Wszystkie elementy wypowiedzi są zatem prawdziwe.

W celu znalezienia sprawozdania spółki, pod podanym wyżej adresem należy wpisać jej nr KRS: 0000651242.

 

 

Share The Facts
Janusz Piechociński
Poseł PSL

 

Jak idzie budowa polskiego samochodu elektrycznego? Na pensje wydali ponad milion, roztrwonili już jedną czwartą kapitałów, poprosili o dodatkowe 20 mln.

 

 

 

oEmbed Link


➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.