Strona główna Wypowiedzi Janusz Piechociński o polskim samochodzie elektrycznym

Janusz Piechociński o polskim samochodzie elektrycznym

Janusz Piechociński o polskim samochodzie elektrycznym

Janusz Piechociński

Polskie Stronnictwo Ludowe

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projektem polskiego samochodu elektrycznego zajmuje się spółka ElectroMobility Poland SA, której udziałowcami są cztery koncerny energetyczne, w których państwo ma pakiety kontrolne akcji: Tauron, PGE, Energa i Enea. Wg sprawozdania za 2017 r. kapitał podstawowy spółki wynosił 10 000 000 zł. Z tego na wynagrodzenia wydano 1 224 084,21 zł.

Co do wyniku finansowego, spółka w zeszłym roku osiągnęła stratę netto 2 683 997,75 zł.

Z kolei w styczniu br. została ona dokapitalizowana przez PGE kwotą 20 000 000 zł, na mocy uchwały zgromadzenia akcjonariuszy.

Wszystkie elementy wypowiedzi są zatem prawdziwe.

W celu znalezienia sprawozdania spółki, pod podanym wyżej adresem należy wpisać jej nr KRS: 0000651242.

 

 

Share The Facts
Janusz Piechociński
Poseł PSL

 

Jak idzie budowa polskiego samochodu elektrycznego? Na pensje wydali ponad milion, roztrwonili już jedną czwartą kapitałów, poprosili o dodatkowe 20 mln.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Obawiasz się
dezinformacji w sieci?

Poznaj nasze szkolenia

Poznaj nasze kursy