Czas czytania: około min.

Janusz Piechociński o ukraińskim eksporcie do Rosji

25.03.2014 godz. 0:00

Wypowiedź

Fałsz

Uzasadnienie

Najbardziej aktualne dane za rok 2013, dotyczące współpracy gospodarczej z Ukrainą opublikowane na stronie Ministerstwa Gospodarki wskazują, że eksport Ukrainy do Rosji kształtuje się na poziomie 23,8% łącznego poziomu eksportu. 36% to natomiast wielkość importu ukraińskiego z Rosji.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.