Strona główna Wypowiedzi Kiedy istnieje obowiązek zawarcia umowy o pracę? – Imponderabilia

Kiedy istnieje obowiązek zawarcia umowy o pracę? – Imponderabilia

Kiedy istnieje obowiązek zawarcia umowy o pracę? – Imponderabilia

Adrian Zandberg

Poseł
Partia Razem

Jeżeli to jest ciągła praca w miejscu i czasie oznaczonym i pod nadzorem, to mamy twardą normę prawną w Polsce, która mówi, że to jest umowa o pracę. […] To jest w Kodeksie pracy.

Imponderabilia, 10.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Imponderabilia, 10.09.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Zgodnie z art. 22 Kodeksu pracy nawiązanie stosunku pracy powinno być równoznaczne z zawarciem odpowiedniej umowy. Nazwa tej umowy może być dowolna. Musi ona tylko spełniać warunki przewidziane w prawie.
  • W ramach stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wyznaczonym przez pracodawcę.
  • Nieodłączną cechą stosunku pracy jest wykonywanie jej w warunkach podporządkowania, a także osobiście, w sposób ciągły i powtarzający się.
  • Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą.

Obowiązek zawarcia umowy o pracę – warunki

Umowa o pracę powinna zostać zawarta, gdy celem pracodawcy jest nawiązanie stosunku pracy z pracownikiem. To reguła wynikająca z art. 22 Kodeksu pracy.

Przy nawiązywaniu stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania określonej pracy na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie wskazanym przez pracodawcę. Z kolei pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika za wypłatą wynagrodzenia.

Umowa zlecenie zamiast umowy o pracę

Nie każdy stosunek pracy jest w praktyce regulowany przez umowę o pracę. Zdarzają się sytuacje, w których pracodawca oferuje osobie status zleceniobiorcy, jednak jej obowiązki są typowe dla etatowca (pracownika na mocy Kodeksu pracy).

Jak wynika z ustaleń Państwowej Inspekcji Pracy (PIP), w 2022 roku na 46 008 skontrolowanych umów cywilnoprawnych 2 216 z nich wskazywało na istnienie stosunku pracy (s. 138). Innymi słowy, PIP zakwestionował co dwudziestą umowę. To mniej niż w poprzednich latach. Jeszcze w 2019 roku kontrolerzy kwestionowali co dziesiątą umowę cywilnoprawną.

Jak może zareagować PIP?

Państwowa Inspekcja Pracy nie ma prawa – w drodze decyzji administracyjnej – do przekształcania umów cywilnoprawnych w umowy o pracę. Taki pomysł narodził się w instytucji w roku 2019. Prezes PIP mówił, że projekt ustawy został przygotowany. Do Sejmu jednak nie trafił. 

Skierować projekt do Sejmu udało się natomiast Lewicy. Przewidywał on, że PIP mogłaby w drodze decyzji administracyjnej nakazać pracodawcy przekształcenie umowy cywilnoprawnej w umowę o pracę. Proponowane rozwiązanie nie zostało poddane pod obrady Sejmu.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, PIP może wnieść do sądu powództwo o ustalenie istnienia stosunku pracy. Nie korzysta jednak z tej możliwości zbyt często. W 2022 roku stało się tak w 18 przypadkach. Zanim to jednak nastąpi, PIP ma prawo zwrócić się do pracodawcy z poleceniem zmiany umowy.

Demagog współpracuje z kanałem Imponderabilia

W ramach współpracy z Karolem Paciorkiem z kanału Imponderabilia sprawdzamy wypowiedzi polityków – gości jego kanału. Skróty naszych analiz zobaczysz na nagraniu rozmowy z politykiem. Ich pełne wersje przeczytasz na naszej stronie.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!