Strona główna Wypowiedzi Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Wolności Podatkowej?

Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Wolności Podatkowej?

Kiedy obchodzimy w Polsce Dzień Wolności Podatkowej?

Marcin Horała

Jest jeden jasny wskaźnik – Dzień Wolności Podatkowej wyliczany przez Centrum Adama Smitha. On zbiera w całość całokształt obciążeń podatkowych. W zeszłym roku to był 6 czerwca, w tym roku 8 czerwca, najwcześniej w historii.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Debata wyborcza Czas Decyzji w TVN24, 8.10.2019 r.

Centrum im. Adama Smitha to organizacja pozarządowa powstała 16 września 1989 roku. Głównym przedmiotem badań instytucji jest gospodarka oraz promocja działań na rzecz wolnego rynku. Od roku 1994 Centrum zajmuje się obliczaniem Dnia Wolności Podatkowej – jest to dzień, w którym obywatele symbolicznie przestają płacić podatki. Każdy następny dzień oznacza, iż zaczynamy pracować dla siebie.

Jak czytamy na stronie instytucji: „Idea Dnia Wolności Podatkowej narodziła się w Stanach Zjednoczonych. Pierwszy raz został on obliczony w 1900 roku i przypadł na koniec stycznia. Wtedy to koszty rządów (federalnego i stanowych), jak nazywał te wydatki laureat Nagrody Nobla w ekonomii prof. Milton Friedman, wynosiły 2 proc. ówczesnego PKB!”

Aby obliczyć kiedy wypadnie wspomniany dzień obliczamy relacje udziału wszystkich wydatków sektora publicznego w danym roku do Produktu Krajowego Brutto. W roku 2019 Dzień Wolności Podatkowej wypadł 8 czerwca tj. na 159 dzień w roku, co oznacza, iż na opłacenie wszystkich podatków pracowaliśmy 158 dni. W roku ubiegłym dzień wolności podatkowej przypadł na dzień 6 czerwca, a więc na dwa dni wcześniej. 

Poniższa tabela przedstawia Dni Wolności Podatkowej od początku rozpoczęcia prowadzenia badań w Polsce:

Wypowiedź posła Marcina Horały uznajemy za prawdziwą, ponieważ dane przez niego przytoczone są zgodne z publikacjami Centrum im. Adama Smitha. Ostatnie dwa lata były rekordowe pod względem tego badania.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy