Strona główna Wypowiedzi Kiedy sprzedano PZL Mielec?

Kiedy sprzedano PZL Mielec?

Kiedy sprzedano PZL Mielec?

Jan Grabiec

Minister - członek Rady Ministrów, Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zkłady w Mielcu sprzedał rząd PiS w 2007, a ówczesny prezes ARP, który sprzedał zakł. jest teraz wicemin. rządu B. Szydło. Po co tak kłamać? https://t.co/Sy71XC3qK1

— Jan Grabiec (@JanGrabiec) 9 października 2016

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

raporcie Najwyższej Izby Kontroli, poświęconym wynikom kontroli wspierania środkami publicznymi restrukturyzacji spółek przemysłu obronnego możemy przeczytać, że w dniu 18 grudnia 2006 roku zawarto umowę sprzedaży i nabycia udziałów „PZL Mielec”, a 16 marca 2007 roku umowę rozporządzającą tymi udziałami pomiędzy Agencją Rozwoju Przemysłu a United Technologies Holdings, spółką zależną od Sikorsky Aircraft Corporation, producenta śmigłowców Black Hawk.  Inwestor wpłacił na rzecz Agencji 66 mln zł tytułem zapłaty za udziały w Spółce, spłacił całość zadłużenia „PZL Mielec” wobec Agencji Rozwoju Przemysłu w wysokości 36,7 mln zł, a także podjął zobowiązania produkcyjne, inwestycyjne i pracownicze, obejmujące m.in. wytwarzanie kabin do śmigłowców Black Hawk.

Szefem Agencji Rozwoju Przemysłu w omawianym okresie był Paweł Brzezicki, odwołany z tego stanowiska 23 listopada 2007 roku.

Paweł Brzezicki pełni obecnie funkcję Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!