Strona główna Wypowiedzi Kiedy uchwalono ustawę o in vitro?

Kiedy uchwalono ustawę o in vitro?

Kiedy uchwalono ustawę o in vitro?

Cezary Tomczyk

Poseł
Platforma Obywatelska

Mamy też uchwalenie ustawy o in vitro… stało się to przed kampanią wyborczą.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 104 Kodeksu Wyborczego kampania wyborcza rozpoczyna się w dniu ogłoszenia wyborów przez właściwy organ – w tym przypadku Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (art. 194 Kodeksu Wyborczego).

Postanowienie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej  w sprawie zarządzenia wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zostało ogłoszone dnia 17 lipca 2015 roku.

Ustawa o leczeniu niepłodności została uchwalona przez Sejm dnia 25 czerwca 2015 roku. Senat przyjął ją bez poprawek w dniu 10 lipca 2015 roku.

Oznacza to, że tzw. ustawa o in vitro została uchwalona przed rozpoczęciem kampanii wyborczej. Wypowiedź należy uznać za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!