Strona główna Wypowiedzi Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Ryszard Czarnecki

PKB na głowę mieszkańca Węgier wzrósł w czasach krytykowanych  przez Parlament Europejski.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku oraz trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

Wg. danych Banku Światowego PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wynosiło zgodnie z poniższą tabelą.

tabelkaczarnecki2


Prawdą jest zatem, że PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wzrósł w tamtym okresie. Natomiast zaznaczamy, że nie zachodzi tu potwierdzona korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a rezolucjami wystosowanymi przez Parlament Europejski. Trend wzrostowy PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier występował już wcześniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Sprawdź, jak odróżniać
prawdę od fałszu

Poznaj Akademię Fact-checkingu

Poznaj nasze kursy