Strona główna Wypowiedzi Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Kiedy wzrosło PKB Węgier?

Ryszard Czarnecki

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Prawo i Sprawiedliwość

PKB na głowę mieszkańca Węgier wzrósł w czasach krytykowanych  przez Parlament Europejski.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Parlament Europejski wystosował wobec Węgier trzy rezolucje. Pierwsza z nich pochodzi z lipca 2011 roku, druga także z lipca, ale 2013 roku oraz trzecia z czerwca 2015 roku.

Pierwsza z przyjętych rezolucji dotyczy zmiany węgierskiej konstytucji w dniu 18 kwietnia 2011 r. Ten rok uznajemy za początek okresu, o którym wspomina Ryszard Czarnecki w swojej wypowiedzi.

Wg. danych Banku Światowego PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wynosiło zgodnie z poniższą tabelą.

tabelkaczarnecki2


Prawdą jest zatem, że PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier wzrósł w tamtym okresie. Natomiast zaznaczamy, że nie zachodzi tu potwierdzona korelacja pomiędzy wzrostem PKB, a rezolucjami wystosowanymi przez Parlament Europejski. Trend wzrostowy PKB w parytecie siły nabywczej na mieszkańca Węgier występował już wcześniej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!