Strona główna Wypowiedzi Komu w Wielkiej Brytanii przysługują darmowe leki?

Komu w Wielkiej Brytanii przysługują darmowe leki?

Komu w Wielkiej Brytanii przysługują darmowe leki?

Stanisław Karczewski

Senator
Prawo i Sprawiedliwość

Leki dla osób, które osiągnęły 75 lat. Na przykład w Wielkiej Brytanii dotyczy to osób, które osiągnęły 60 rok życia, dotyczy to dzieci do 18 roku życia, kobiety w ciąży, rok po ciąży.

Sygnały Dnia, 1.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sygnały Dnia, 1.02.2019

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Według informacji National Health Service prawo do darmowych recept w Wielkiej Brytanii rzeczywiście dotyczy wymienionych w wypowiedzi osób. Wypada jedynie dodać, że darmowe leki dla osób między 16 a 18 rokiem życia przysługują jedynie uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie dotyczy dzieci do 16 roku życia.

Zgodnie z informacjami National Health Service (brytyjski system powszechnej opieki zdrowotnej) w Zjednoczonym Królestwie darmowe recepty przysługują m.in. osobom:

 • które osiągnęły 60 rok życia,
 • poniżej 16 roku życia,
 • między 16 a 18 rokiem życia, uczącym się w pełnym wymiarze czasowym,
 • będącym w ciąży,
 • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziły dziecko i posiadają certyfikat zwolnienia z tytułu macierzyństwa (MatEx).

Informacje te są zgodne z wypowiedzią S. Karczewskiego. Jedyna nieścisłość dotyczy darmowych recept dla osób do 18 roku życia. Bezwarunkowo mają do nich dostęp dzieci do 16 roku życia. Między 16 a 18 rokiem życia darmowe leki przysługują jedynie osobom uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie obejmuje dzieci między 5 a 16 rokiem życia. Tak więc, choć rzeczywiście prawo do darmowych leków, jak stwierdził S. Karczewski, „dotyczy” dzieci do 18 roku życia, nie wszyscy między 16 a 18 rokiem życia mogą z tego prawa korzystać. Ostatecznie wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!