Czas czytania: około min.

Komu w Wielkiej Brytanii przysługują darmowe leki?

07.02.2019 godz. 11:00

Wypowiedź

Prawda

Uzasadnienie

Według informacji National Health Service prawo do darmowych recept w Wielkiej Brytanii rzeczywiście dotyczy wymienionych w wypowiedzi osób. Wypada jedynie dodać, że darmowe leki dla osób między 16 a 18 rokiem życia przysługują jedynie uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie dotyczy dzieci do 16 roku życia.

Zgodnie z informacjami National Health Service (brytyjski system powszechnej opieki zdrowotnej) w Zjednoczonym Królestwie darmowe recepty przysługują m.in. osobom:

  • które osiągnęły 60 rok życia,
  • poniżej 16 roku życia,
  • między 16 a 18 rokiem życia, uczącym się w pełnym wymiarze czasowym,
  • będącym w ciąży,
  • które w ciągu ostatnich 12 miesięcy urodziły dziecko i posiadają certyfikat zwolnienia z tytułu macierzyństwa (MatEx).

Informacje te są zgodne z wypowiedzią S. Karczewskiego. Jedyna nieścisłość dotyczy darmowych recept dla osób do 18 roku życia. Bezwarunkowo mają do nich dostęp dzieci do 16 roku życia. Między 16 a 18 rokiem życia darmowe leki przysługują jedynie osobom uczącym się w pełnym wymiarze czasowym. Obowiązek szkolny w Zjednoczonym Królestwie obejmuje dzieci między 5 a 16 rokiem życia. Tak więc, choć rzeczywiście prawo do darmowych leków, jak stwierdził S. Karczewski, „dotyczy” dzieci do 18 roku życia, nie wszyscy między 16 a 18 rokiem życia mogą z tego prawa korzystać. Ostatecznie wypowiedź uznajemy za prawdziwą.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę TUTAJ i działaj z nami!
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła z linkiem (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.