Strona główna Wypowiedzi Konkurencyjność gospodarki. Które miejsce zajmuje Polska?

Konkurencyjność gospodarki. Które miejsce zajmuje Polska?

Konkurencyjność gospodarki. Które miejsce zajmuje Polska?

Małgorzata Pępek

Posłanka
Platforma Obywatelska

Stan polskiej gospodarki wyraźnie się pogarsza. Pod względem konkurencyjności jesteśmy już na 50. miejscu.

Posiedzenie Sejmu, 12.01.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 12.01.2023

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

 • W 2022 roku w zestawieniu World Competitiveness Yearbook Polska zajęła 50. miejsce spośród 63 sklasyfikowanych państw. W związku z tym wypowiedź uznajemy za prawdziwą.
 • W ciągu 5 lat w zestawieniu IMD World Competitiveness Center spadliśmy z 34. na 50. miejsce, notując regres o 16 pozycji. 

Pępek: potrzebujemy pieniędzy z KPO 

Rząd podejmuje wysiłki niezbędne do uruchomienia wypłat z unijnej kasy. Aby to się stało, niezbędne jest wypełnienie przez Warszawę warunków określanych jako kamienie milowe. Kluczowe znaczenie z punktu widzenia Brukseli mają zmiany dotyczące sfery sądownictwa w Polsce.

Podczas posiedzenia Sejmu z 12 stycznia przedstawiono projekt ustawy, która ma wprowadzić zmiany w ustawie o Sądzie Najwyższym, co ma rozwiązać wątpliwości dotyczące Izby Dyscyplinarnej.

Komisja Europejska zapowiada, że oceną ustawy zajmie się po jej wdrożeniu. Rzecznik KE Christian Wigand podkreśla jednak, że przyjęcie ustawy przez Sejm jest ważnym krokiem w kierunku wypełnienia zobowiązań.

Podczas obrad Sejmu krytykę wobec rządu wysunęła m.in. Małgorzata Pępek, która podkreśliła, że Polska potrzebuje pieniędzy z KPO do ożywienia gospodarki oraz zwiększenia jej konkurencyjności na arenie międzynarodowej.

Posłanka podsumowała, że pogarszający się stan gospodarczy oraz problemy z praworządnością spowodowały, że nasz kraj znalazł się dopiero na 50. miejscu pod względem konkurencyjności. 

Systematyczny spadek Polski

W 2022 roku czele rankingu World Competitiveness po zsumowaniu wszystkich kategorii znalazła się Dania (wzrost o dwie pozycje względem 2021 roku). Na 2. miejscu była Szwajcaria (spadek o jedno miejsce), z kolei na ostatnim miejscu podium uplasował się Singapur (wzrost o dwie pozycje). 

Polska znalazła się na 50. miejscu po zsumowaniu wszystkich kategorii. Jeśli spojrzymy na ostatnie 5 lat (2022 – 50, 2021 – 47, 2020 – 39, 2019 – 38, 2018 – 34), to zauważymy, że rokrocznie spadaliśmy w rankingu. 

W najnowszym zestawieniu osobno uwzględniono także region Europa-Bliski Wschód-Afryka, w którym Polska zajęła miejsce 34. na 40 państw.

Uwzględniając tylko państwa europejskie, znaleźliśmy się na 28. spośród 30 sklasyfikowanych krajów. Za nami znalazły się jedynie Rumunia i Bułgaria.

Najgorzej wypadamy pod względem wydajności biznesu

Jeśli spojrzymy na cztery kategorie składające się na całość ostatecznej oceny, wynik Polski prezentuje się następująco:

 • wydajność ekonomiczna – 56,28/100 punktów, co dało 29. miejsce (w 2018 było 18.), 
 • efektywność rządu – 30,58/100 punktów, co dało 56. miejsce (w 2018 było 40.),
 • wydajność biznesu – 22,82/100 punktów, co dało 58. miejsce (w 2018 było 37.),
 • infrastruktura – 40,68/100 punktów, co dało 43. miejsce (w 2018 było 34.).

 

Raport IMD – metodologia 

International Institute for Management Development (IMD) od 1989 roku wydaje raport WCY (World Competitiveness Yearbook), w którym uwzględnia cztery główne kategorie:

 • wydajność ekonomiczna,
 • efektywność rządu,
 • wydajność biznesu,
 • infrastruktura.

Każda z czterech kategorii zawiera w sobie pięć podkategorii, które składają się łącznie na 20 czynników. Każdy z nich odpowiada za 5 proc. ostatecznego wyniku. Maksymalna liczba punktów do uzyskania wynosi 100. Im wyższy wynik, tym lepsza pozycja państwa w zestawieniu.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!