Strona główna Wypowiedzi Konrad Szymański o wpłatach Polski do budżetu Unii Europejskiej

Konrad Szymański o wpłatach Polski do budżetu Unii Europejskiej

Konrad Szymański o wpłatach Polski do budżetu Unii Europejskiej

Konrad Szymański

Prawo i Sprawiedliwość

[O budżecie Unii Europejskiej] Polska wpłaca rocznie 20 mld złotych do tego budżetu.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z danymi dostępnymi na stronie internetowej Ministerstwa Finansów zawartymi w dokumencie Skumulowane transfery finansowe między RP a UE w 2016 roku, Polska w roku ubiegłym wpłaciła do budżetu Unii Europejskiej:

  1. 4 493 369 548 euro z tytułu składki członkowskiej – 19 602 324 653 zł*
  2. 1 389 807 euro z tytułu zwrotu środków do budżetu UE – 6 063 033 zł

Warto dodać, że pomimo kwoty sięgającej blisko 20 mld zł, którą Polska wpłaciła do budżetu UE, saldo przepływów finansowych Polska – UE wynosi około 24 mld zł – w roku 2016 Polska otrzymała blisko 43 mld z unijnej kasy.

*w przeliczeniu z rocznym średnioważonym kursem euro w 2016 roku

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!