Strona główna Wypowiedzi Kontrowersje wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

Kontrowersje wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

Kontrowersje wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

Michał Szczerba

Poseł
Platforma Obywatelska

Artykuł 15 traktatu Unii Europejskiej stanowi wprost, że Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego określoną większością na okres 2,5 roku i mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawiany, odnawialny i w przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może postanowić inaczej. Czyli jakby mamy do czynienia z pewnym automatem, ten mandat przewodniczącego Rady jest po prostu odnawialny.

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z art. 15.5 Traktatu o Unii Europejskiej Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku. Mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny (może on zostać jeden raz przedłużony o kolejną 2,5 -roczną kadencję). Innymi słowy – przewodniczący Rady Europejskiej posiada możliwość ubiegania się o reelekcję po upłynięciu traktatowego czasu pełnienia przez niego omawianej funkcji. Nie oznacza to jednak automatycznego mianowania pełniącego obowiązki przewodniczącego RE na następną kadencję.

Traktat nie przewiduje formalnej procedury proponowania kandydatów i kandydatek. W praktyce są oni mianowani przez rządy poszczególnych krajów członkowskich. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku poprzedniego przewodniczącego RE – Hermana Van Rompuya. Po zakończeniu kadencji (trwającej od 1.12.2009 do 31.05.2012) Rada Europejska ponownie wybrała go na przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 listopada 2014 r. Podkreślić należy, że w oficjalnym komunikacie Rada Europejska poinformowała o jednogłośnej reelekcji (w odrębnym głosowaniu) Hermana Van Rompuya, a nie na przykład przedłużeniu czy też odnowieniu jego kadencji.

Jak mówi art. 15.6 TUE w przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą (z jaką został wybrany). Przepis ten nie odnosi się jednak do samej procedury reelekcji, a do działań podejmowanych przez przewodniczącego w trakcie trwania jego kadencji.

W związku z przedstawionymi wyżej informacjami – poprawnym przywołaniem artykułów traktatów europejskich, jednakże z wprowadzającą w błąd odbiorców wykładnią, wypowiedź tę należy uznać za manipulację.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!