Czas czytania: około min.

Kontrowersje wokół wyboru przewodniczącego Rady Europejskiej

06.03.2017 godz. 0:00

Wypowiedź

Manipulacja

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 15.5 Traktatu o Unii Europejskiej Rada Europejska wybiera swojego przewodniczącego większością kwalifikowaną na okres dwóch i pół roku. Mandat przewodniczącego jest jednokrotnie odnawialny (może on zostać jeden raz przedłużony o kolejną 2,5 -roczną kadencję). Innymi słowy – przewodniczący Rady Europejskiej posiada możliwość ubiegania się o reelekcję po upłynięciu traktatowego czasu pełnienia przez niego omawianej funkcji. Nie oznacza to jednak automatycznego mianowania pełniącego obowiązki przewodniczącego RE na następną kadencję.

Traktat nie przewiduje formalnej procedury proponowania kandydatów i kandydatek. W praktyce są oni mianowani przez rządy poszczególnych krajów członkowskich. Podobnie sytuacja wyglądała w przypadku poprzedniego przewodniczącego RE – Hermana Van Rompuya. Po zakończeniu kadencji (trwającej od 1.12.2009 do 31.05.2012) Rada Europejska ponownie wybrała go na przewodniczącego Rady Europejskiej na okres od dnia 1 czerwca 2012 r. do dnia 30 listopada 2014 r. Podkreślić należy, że w oficjalnym komunikacie Rada Europejska poinformowała o jednogłośnej reelekcji (w odrębnym głosowaniu) Hermana Van Rompuya, a nie na przykład przedłużeniu czy też odnowieniu jego kadencji.

Jak mówi art. 15.6 TUE w przypadku przeszkody lub poważnego uchybienia Rada Europejska może pozbawić przewodniczącego mandatu zgodnie z tą samą procedurą (z jaką został wybrany). Przepis ten nie odnosi się jednak do samej procedury reelekcji, a do działań podejmowanych przez przewodniczącego w trakcie trwania jego kadencji.

W związku z przedstawionymi wyżej informacjami – poprawnym przywołaniem artykułów traktatów europejskich, jednakże z wprowadzającą w błąd odbiorców wykładnią, wypowiedź tę należy uznać za manipulację.

➖
Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

• Wpłać darowiznę i wesprzyj naszą pracę TUTAJ.
• Śmiało rozpowszechniaj artykuł, prześlij go znajomym, nie zapomnij podać źródła (www.demagog.org.pl).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POMÓŻ NAM DZIAŁAĆ!

Co­dzien­nie spraw­dza­my praw­do­mów­ność po­li­ty­ków. Walczymy z dez­in­for­ma­cją, fake new­sa­mi i ma­ni­pu­la­cją w prze­strze­ni pu­blicz­nej.

Żeby za­cho­wać nie­za­leż­ność, po­trze­bu­je­my Two­jego wsparcia.