Strona główna Wypowiedzi Kopciuchy we Wrocławiu. Ile zlikwidowano, a ile zostało?

Kopciuchy we Wrocławiu. Ile zlikwidowano, a ile zostało?

Kopciuchy we Wrocławiu. Ile zlikwidowano, a ile zostało?

Izabela Bodnar

Poseł
Polska 2050 Szymona Hołowni

[…] nadal we Wrocławiu mamy ponad 5000 lokali komunalnych, w których znajdują się piece na paliwo stałe.

Facebook, 05.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Facebook, 05.04.2024

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

  • Według danych pochodzących z badania Politechniki Wrocławskiej w 2019 roku we Wrocławiu znajdowało się 11 418 lokali komunalnych, które były ogrzewane piecami na paliwo stałe, czyli tzw. kopciuchami.
  • W latach 2019–2023 we Wrocławiu w lokalach należących do gminy wymieniono 3 492 takie piece.
  • W międzyczasie liczba lokali komunalnych spadała. W latach 2019–2022 ubyło ich 2,5 tys. Nie wiemy, w ilu z nich znajdował się piec na paliwo stałe.
  • informacji otrzymanej od Urzędu Miejskiego Wrocławia dowiedzieliśmy się, że według stanu na kwiecień 2024 roku w mieście jest 5 117 mieszkań z piecami na paliwo stałe w budynkach 100 proc. gminnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych. Kolejne 187 takich mieszkań jest w budynkach, z którymi zawarto umowę na najem socjalny.

Kopciuchy i problem smogu w miastach

Kopciuch to potoczne określenie starego pieca na paliwo stałe, który nie spełnia norm i emituje duże ilości substancji szkodliwych dla zdrowia i środowiska. Te piece są jednym z głównych źródeł smogu, czyli zanieczyszczenia powietrza niebezpiecznymi pyłami i gazami.

W polskich miastach problem smogu jest poważny, zwłaszcza w sezonie grzewczym. Wielu mieszkańców korzysta z pieców na paliwo stałe w celu ogrzewania swoich domów, co przyczynia się do znacznego wzrostu poziomu zanieczyszczenia powietrza. Przy okazji aktualnych wyborów samorządowych weryfikowaliśmy już wypowiedzi Łukasza GibałyJanusza Chwieruta na temat wymiany kopciuchów w Małopolsce oraz Rafała Trzaskowskiego o piecach w Warszawie.

Ze względu na problem smogu ważne jest prowadzenie działań mających na celu wymianę starych, nieefektywnych pieców na nowoczesne, ekologiczne systemy ogrzewania. Wrocław podjął już kroki w tym kierunku, oferując różne programy wsparcia dla mieszkańców chcących wymienić swoje „kopciuchy”.

Ile kopciuchów we Wrocławiu znajduje się w lokalach należących do miasta?

Zgodnie z informacjami pochodzącymi z badania przeprowadzonego w 2019 roku przez Politechnikę Wrocławską na zlecenie miasta, we Wrocławiu znajdowało się 20 035 lokali ogrzewanych piecami na paliwo stałe, które wymagały wymiany. 

Według tych danych w piec na paliwo stałe wyposażonych było 11 418 lokali komunalnych, czyli należących do miasta. Część z tych lokali stanowiły budynki w zasobie mieszanym (gdzie część lokali należy do miasta, a część do osób prywatnych). Było ich 6 815.

Gdy spojrzymy wyłącznie na lokalne komunalne (czyli budynki w 100 proc. należące do miasta), to w nich znajdowały się dokładnie 4603 kopciuchy

Od 2019 roku wymieniono prawie 14 tys. pieców

W przypadku lokali własnościowych piec na paliwo stałe posiadało 8617 mieszkań. Wśród nich znalazły się domy jednorodzinne (5046), budynki wielorodzinne (2784) i małe domy (787). 

Omawiane badanie pochodzi z 2019 roku, wówczas ruszył program wymiany pieców, zatem przedstawione dane są już najprawdopodobniej nieaktualne. Wiemy jednak, że w latach 2019–2023 Wrocław wymienił dokładnie 13 994 piece. Plan na 2024 rok przewiduje wymianę 2257 pieców. 

Ile kopciuchów wymieniono w lokalach komunalnych?

Zgodnie z informacją przedstawioną przez miasto spośród wszystkich wymienionych w tym czasie pieców, 3492 wymieniono w lokalach należących w 100 proc. do miasta. Zgodnie z komunikatem z marca 2024 roku do tej pory miasto realizowało wymiany tylko w tych budynkach. 

Oznacza to, że do wymiany pozostały jeszcze piece w lokalach komunalnych znajdujących się w budynkach w zasobie mieszanym. W 2019 roku było ich 6,8 tys. Miasto zapowiada, że ten proces ruszy w lipcu 2024 roku.

Tym samym, z 11 418 pieców z 2019 roku wymieniono dotychczas 3492. W międzyczasie liczba lokali komunalnych zaczęła spadać. Z raportu o stanie miasta wynika, że w latach 2019–2022 ubyło 2497 lokali gminnych. Nie wiemy, w ilu z nich znajdował się piec na paliwo stałe, więc nie możemy obliczyć, ile pieców pozostało do wymiany.

Urząd potwierdza: zostało 5 tys. pieców

Zwróciliśmy się z wnioskiem o dostęp do informacji publicznej i zapytaliśmy Urząd Miejski Wrocławia o liczbę lokali komunalnych, w których wykorzystuje się piec na paliwo stałe. Z otrzymanej odpowiedzi wynika, że w budynkach 100 proc. gminnych i budynkach wspólnot mieszkaniowych z udziałem gminy znajduje się 5 117 mieszkań z piecami na paliwo stałe. Kolejne 187 lokali jest w budynkach, z którymi zawarto umowę na najem socjalny.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!