Strona główna Wypowiedzi Kredyty we frankach na Węgrzech – jaka była ich skala?

Kredyty we frankach na Węgrzech – jaka była ich skala?

Kredyty we frankach na Węgrzech – jaka była ich skala?

Leszek Balcerowicz

Ale tam [na Węgrzech] był dużo większy odsetek ludzi, którzy brali te kredyty [we Frankach].

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Powołując się na opracowanie autorstwa Martina Browna, Marcela Petera i Simona Wehrmülle’a pt. Swiss Franc Lending in Europe z lutego 2009 r., (s.5) wiemy, iż w Polsce udział kredytów we Frankach wynosił 69% ogółu kredytów branych w obcych walutach, co było wartością większą aniżeli w przypadku Węgrów (56%). Jednak 17% kredytów udzielanych w Polsce stanowiły kredyty we Frankach, podczas gdy na Węgrzech liczba ta wzrastała do 31%. Co możemy uznać za dużo większy odsetek niż w Polsce.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!