Czas czytania: około min.

Krzysztof Śmiszek o zgonach spowodowanych spalaniem węgla

24.05.2019 godz. 19:29

Wypowiedź

fot. klub-lewica.org.pl / zakładka dla mediów

Manipulacja

Uzasadnienie

Głównym powodem zanieczyszczeń powietrza w Polsce jest “niska emisja” na którą składają się spaliny pochodzące z kotłów i pieców na paliwa stałe w budynkach. Na złą sytuację składa się szczególnie urządzenia, które nie spełniają norm emisji spalin (tzw. kopciuchy, według szacunków Polskiego Alarmu Smogowego w Polsce jest to około 3 mln urządzeń).

Brakuje również norm dotyczących jakości wykorzystywanego paliwa, w tym również jakości używanego węgla. Na niską emisję składa się szczególnie wykorzystywanie niskiej jakości tego surowca (a wręcz jego odpadów – mułu i miału węglowego). Problemem jest również palenie śmieci oraz drewna. Na powstawanie smogu wpływ ma też transport oraz przemysł.      

Niska emisja powoduje pojawianie się w powietrzu wielu szkodliwych substancji tj. pyłów zawieszonych (PM 10, PM 2.5.,PM1), dwutlenku siarki (SO2), tlenków azotu (NOx), metali ciężkich (rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom), wielopierścieniowych węglówodoów aromatycznych (między innymi benzo[a]piren), dioksyn.  

Według raportu “Air quality in Europe – 2018 report” opublikowanego przez Europejską Agencję Środowiska, w Polsce ze względu na pył zawieszony PM 2.5 rocznie umiera 44,5 tys., dwutlenek azotu (NO2) 1,7 tys., a ozon (O3) 1,3 tys. osób.  Stanowi to zbliżoną wartość do podawanej przez Krzysztofa Śmiszka.

W związku jednak z tym, że przyczynami powstawania smogu, a w konsekwencji i zgonów nim powodowanym, oprócz spalania (przede wszystkim złej jakości) węgla są też, jak wspomniano wyżej, inne czynniki (niespełniające norm emisyjnych kotły, inne niż węgiel niskojakościowe rodzaje paliwa, w końcu zaś transport i przemysł), wypowiedź uznajemy za manipulację.  

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.