Strona główna Wypowiedzi Kto decyduje o tym, jak wyglądają programy nauczania?

Kto decyduje o tym, jak wyglądają programy nauczania?

Kto decyduje o tym, jak wyglądają programy nauczania?

Tomasz Leśniak

To nie gmina ustala program nauczania (…) w program nauczania nie możemy ingerować.*

 

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Manipulacja

Wypowiedź uznajemy za manipulację, gdy zawiera ona informacje wprowadzające w błąd lub naginające/przeinaczające fakty, w szczególności poprzez:

 • pominięcie ważnego kontekstu,  
 • wykorzystywanie poprawnych danych do przedstawienia fałszywych wniosków,  
 • wybiórcze wykorzystanie danych pasujących do tezy (cherry picking), 
 • używanie danych nieporównywalnych w celu uzyskania efektu podobieństwa lub kontrastu,  
 • wyolbrzymienie swoich dokonań lub umniejszenie roli adwersarza, 
 • pozamerytoryczne sposoby argumentowania.

Sprawdź metodologię

Prawdą jest, że ustalanie programu nauczania nie leży w kompetencjach gminy. Jak jednak wynika z dokumentów MEN, podstawę programową tworzy Ministerstwo, ale już program nauczania może być modyfikowany przez nauczycieli dla poszczególnych szkół. Istnieje więc możliwość ingerencji w programy nauczania.

Ustawie o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 roku czytamy, że Minister Edukacji Narodowej na drodze rozporządzenia określa: ramowe plany nauczania, podstawy programowe (wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego) oraz podstawę programową kształcenia w zawodach (art. 22, ust. 2). Jednak wedle art. 22a, pkt. 1 to nauczyciele przedstawiają program nauczania dyrektorowi szkoły, który przedkłada go radzie pedagogicznej (pkt. 6) by następnie dopuścić go do użytku. Jak stanowi punkt 4 art. 22a, treści programów nauczania mogą wykraczać poza wymagania podstawy programowej.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!