Czas czytania: około min.

Kto finansuje wynagrodzenie nauczycieli?

18.10.2018 godz. 11:00

Wypowiedź

fot. Ministerstwo Rozwoju i Technologii / https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/pl/deed.en

Manipulacja

Uzasadnienie

Wypowiedź padła 9 października podczas transmisji na żywo udostępnionej przez Waldemara Budę na jego profilu na Facebooku. Sposób ustalenia wynagrodzeń dla nauczycieli określa art. 30 ustawy z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela.

Zgodnie z ust. 1 tego artykułu, na wynagrodzenie nauczycieli składa się: wynagrodzenie zasadnicze; dodatki (motywacyjne, funkcyjne, za wysługę lat oraz za warunki pracy); wynagrodzenia za nadgodziny i godziny doraźnych zastępstw; nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy.

Średnie wynagrodzenie nauczycieli (zgodnie z ust. 3) stanowi od 100 do 184 procent kwoty bazowej określanej dla nauczycieli w ustawie budżetowej, w zależności od  stopnia awansu zawodowego nauczyciela. Wysokość stawek dodatków, wysokość wypłat za nadgodziny oraz wysokość nagród ustala organ prowadzący szkołę, będący jednostką samorządu terytorialnego.

Według ust. 8 środki niezbędne na średnie wynagrodzenia nauczycieli, środki na odpis, oraz środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego, są zagwarantowane przez państwo w dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Jednakże ust. 10b mówi, że pieniądze na zwiększenie  poszczególnych składników wynagrodzenia dla nauczycieli ponad poziom określony w ust. 3 mogą pochodzić wyłącznie z własnych środków jednostek samorządu terytorialnego.

Wypowiedź uznajemy za manipulację, jednostka samorządu terytorialnego musi wyłożyć pieniądze z własnych środków jedynie wtedy, gdy zdecyduje się na podniesienie poszczególnych składników wynagrodzenia nauczycieli (np., dodatków) ponad limit wyszczególniony zgodnie z ust. 3 artykułu 30 ustawy. Wypowiedź sugeruje jednak, że część wynagrodzenia nauczycieli zawsze pochodzi ze środków samorządu.

 

 

Share The Facts
Waldemar Buda
Kandydat PiS na prezydenta Łodzi

 

Jest część wynagrodzenia [nauczycieli], część dodatków, które są finansowane ze środków samorządu.

 

 

 

Link oEmbed


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Podobał Ci się artykuł? Pomóż nam dzielić się prawdą!

Możesz śmiało rozpowszechniać ten artykuł na swojej stronie internetowej. Pamiętaj o podaniu źródła. Sprawdź jak możesz udostępniać.

Wpłać darowiznę i działaj z nami!

20 zł
Imię*
Nazwisko*
Adres e-mail*
Ulica dom/lokal
Kod pocztowy
Miasto

lub