Strona główna Wypowiedzi Kto jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego?

Kto jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego?

Kto jest kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego?

Robert Biedroń

Poseł do Parlamentu Europejskiego
Nowa Lewica

Ja jestem kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego zgodnie z ustawą o aktach stanu cywilnego

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Zgodnie z Ustawą z dnia 29 września 1986 r. – Prawo o aktach stanu cywilnego art. 6 Kierownikiem urzędu stanu cywilnego jest wójt lub burmistrz (prezydent). W gminach powyżej 50 000 mieszkańców wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Liczba ludności Słupska stan na 30 VI 2014 wynosi  93 936 mieszkańców oznacza to, zgodnie z art. 6 pkt 3, że wójt (burmistrz, prezydent miasta) zatrudnia inną osobę na stanowisku kierownika urzędu stanu cywilnego.

Obecnie  kierownikiem USC w Słupsku jest Krystyna Wrycz. Ślubu cywilnego udziela kierownik lub zastępca danego USC, dodatkowo takie uprawnienia posiadają: prezydent, wójt, burmistrz danej gminy.

 

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!