Strona główna Wypowiedzi Kto jest pomysłodawcą projektu dotyczącego kary śmierci?

Kto jest pomysłodawcą projektu dotyczącego kary śmierci?

Kto jest pomysłodawcą projektu dotyczącego kary śmierci?

Przemysław Wipler

Poseł
Nowa Nadzieja

Projekt dotyczący kary śmierci to w istocie projekt Prawa i Sprawiedliwości z 2004 roku pod którym podpisał się Jarosław Kaczyński, który reprezentował w Sejmie obecny Minister Sprawiedliwości – Zbigniew Ziobro.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Projekt partii KORWiN zawiera większość proponowanych zmian z projektu PiS z 2004 roku, jednak zostały poszerzony zbiór artykułów wymagających nowelizacji.

Warto zwrócić uwagę na uzasadnienia obu projektów – niektóre akapity są identyczne.

Do wnioskodawców projektu z 2004 należał m.in. Jarosław Kaczyński zaś Zbigniew Ziobro był upoważniony do reprezentowania inicjatywy w Sejmie.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!