Strona główna Wypowiedzi Które podatki zależą od UE?

Które podatki zależą od UE?

Które podatki zależą od UE?

Janusz Korwin-Mikke

Konfederacja

Ludzie w ogóle nie wiedzą, że VAT np., czy akcyzy to zależą od Unii Europejskiej.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Dyrektywie 2006/112/WE Rady, podatek VAT jest uregulowany prawem Unii Europejskiej i jego stawka podstawowa nie może być niższa niż 15%(Tytuł VIII, rozdział 2, sekcja 1, art.97)
DYREKTYWA RADY 2010/88/UE przedłuża obowiązywanie stawki podstawowej 15% do końca 2015 roku.
Dyrektywa Rady 92/83/EWG z dnia 19 października 1992 r. określa akcyzę na wyroby alkoholowe w UE.
Przepisy unijne regulują również akcyzę na wyroby tytoniowe.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!