Strona główna Wypowiedzi Które spółki Skarbu Państwa zanotowały spadki na giełdzie?

Które spółki Skarbu Państwa zanotowały spadki na giełdzie?

Które spółki Skarbu Państwa zanotowały spadki na giełdzie?

Władysław Kosiniak-Kamysz

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Obrony Narodowej
Polskie Stronnictwo Ludowe

Są spadki spółek Skarbu Państwa. Za ostatni rok: Pekao – 44% w dół, PKO BP – 36% w dół, Bank Ochrony Środowiska – 20% w dół. Jak spółki energetyczne? Tauron – 26%, Enea – 30%, PGE – 50%. I nie mówcie, że to są spadki na giełdzie, bo giełda średnio spadła o 15%, a JSW – o 68, PKP Cargo – o 70%

Posiedzenie Sejmu, 28.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Posiedzenie Sejmu, 28.05.2020

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

 • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
 • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
 •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza oceniamy jako prawdziwą, ponieważ podał on poprawne dane dotyczące spadków notowań przytoczonych spółek Skarbu Państwa na Giełdzie Papierów Wartościowych w ciągu ostatniego roku.

Szef PSL i kandydat na prezydenta podczas 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 28 maja 2020 roku stwierdził, że spadki spółek Skarbu Państwa w ostatnim roku na giełdzie są większe niż spadki całej giełdy.

Notowania spółek

Na potrzeby analizy sprawdziliśmy notowania dla wskazanych spółek w okresie od 28 maja 2019 roku do 27 maja 2020 roku (tj. na dzień przed posiedzeniem Sejmu).

Pekao

 • notowanie 28 maja 2019 roku: 102,35 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 55,42 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 45,85 proc,

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek Pekao wyniósł 44 proc. Podane przez niego przybliżenie należy uznać za prawidłowe.

PKO BP

 • notowanie 28 maja 2019: 37,71 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 23,15 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 38,61 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek PKO BP wyniósł 36 proc. Przybliżenie należy uznać za uzasadnione.

Bank Ochrony Środowiska

 • notowanie 28 maja 2019: 7,44 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 5,58 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 25 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek BOŚ wyniósł 20 proc. Również w tym przypadku przybliżenie uznajemy za prawidłowe. Podkreślić należy, że różnica pomiędzy 20 proc. a 25 proc. (5 punktów proc.) nie wpływa znacząco na odbiór wypowiedzi, gdyż ta ma na celu ukazanie tendencji spadkowej.

Tauron

 • notowanie 28 maja 2019: 1,66 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 1,23 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 25,9 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek Tauronu wyniósł 26 proc.

Enea

 • notowanie 28 maja 2019: 8,20 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 5,72 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 30,24 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek Enea wyniósł 30 proc.

PGE

 • notowanie 28 maja 2019: 8,87 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 4,44 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 49,94 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek PGE wyniósł 50 proc.

JSW

 • notowanie 28 maja 2019: 49,00 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 15,38 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 68,61 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek JSW wyniósł 68 proc.

PKP Cargo

 • notowanie 28 maja 2019: 42,50 PLN,
 • notowanie 27 maja 2020: 12,58 PLN,
 • spadek wg informacji GPW: 70,40 proc.

Władysław Kosiniak-Kamysz stwierdził, że spadek PKO Cargo wyniósł 70 proc.

Notowania indeksów giełdowych

Spadek indeksu WIG w ciągu ostatniego roku wyglądał następująco:

 • notowanie 28 maja 2019: 56 920,14,
 • notowanie 27 maja 2020: 47 889,07,
 • spadek wg informacji GPW: 15,87 proc.

Wspomnieć należy, że to właśnie Indeks WIG wyraża łączną wartość względną wszystkich spółek obecnych na Giełdzie Papierów Wartościowych (GPW) w stosunku do ich wartości w początku jego notowania (16 kwietnia 1991 indeks równał się 1000 pkt). Władysław Kosiniak-Kamysz, mówiąc, że „giełda średnio spadła o 15%”, ma na myśli właśnie ten indeks. Wskazanie spadku giełdy należy uznać więc za prawidłowe. Na potrzeby analizy sprawdziliśmy również zmiany indeksów WIG20 i WIG30.

WIG20

 • notowanie 28 maja 2019: 2 192,87,
 • notowanie 27 maja 2020: 1 707,59,
 • spadek wg informacji GPW: 22,13 proc.

WIG30

 • notowanie 28 maja 2019: 2 524,75,
 • notowanie 27 maja 2020: 1 973,04,
 • spadek wg informacji GPW: 21,85 proc.

Należy zwrócić uwagę, że spadki tych indeksów są również mniejsze niż spadki sprawdzonych na potrzeby analizy wypowiedzi spółek.

Podsumowanie

Podsumowując, na podstawie powyższych informacji wypowiedź Władysława Kosiniaka-Kamysza z 12. posiedzenia Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 28 maja 2020 roku uznajemy za prawdziwą. Podkreślić należy, że błędne wskazanie spadku dla Banku Ochrony Środowiska nie wpływa znacząco na odbiór całości wypowiedzi.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!