Strona główna Wypowiedzi Liczba przestępstw wzrosła. Czy Polacy czują się bezpiecznie?

Liczba przestępstw wzrosła. Czy Polacy czują się bezpiecznie?

Liczba przestępstw wzrosła. Czy Polacy czują się bezpiecznie?

Krzysztof Kwiatkowski

Senator

Ja tylko przypomnę, że z najnowszych badań wynika, że 83 proc. Polek i Polaków uznaje Polskę za bezpieczne miejsce do życia i to są najwyższe wyniki badań od wielu, wielu lat. Po prostu ta przestępczość, na szczęście, w Polsce zmalała.

Wywiad Polityczny, 03.08.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

Wywiad Polityczny, 03.08.2022

Fałsz

Wypowiedź uznajemy za fałsz, gdy:  

  • nie jest zgodna z żadną dostępną publicznie informacją opartą na reprezentatywnym i wiarygodnym źródle,  
  • jej autor przedstawia nieaktualne informacje, którym przeczą nowsze dane, zawiera szczątkowo poprawne dane, ale pomija kluczowe informacje i tym samym fałszywie oddaje stan faktyczny.  

Sprawdź metodologię

  • Według badania CBOS w 2022 roku 83 proc. ankietowanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie.
  • W ciągu ostatnich 10 lat cztery razy zdarzyło się, że odsetek Polaków postrzegających Polskę za bezpieczny kraj był wyższy niż w 2022 roku. Taka sytuacja miała miejsce w latach 2017–2020 (85-89 proc.).
  • Według danych Policji w ciągu ostatnich 10 lat przestępczość najbardziej zmniejszyła się w 2014 roku w stosunku do roku 2013 (spadek o niemal 200 tys. przestępstw). W latach 2015–2020 przestępczość wahała się od 700 tys. przestępstw popełnionych rocznie do 800 tys.
  • W roku 2021 liczba przestępstw była najwyższa od 2014 roku i po raz pierwszy od siedmiu lat przebiła 800 tys.
  • Wypowiedź Krzysztofa Kwiatkowskiego uznajemy za fałszywą, mimo że przytoczony przez niego odsetek Polaków czujących się bezpiecznie w kraju w 2022 roku jest prawdziwy. Natomiast informacje, jakoby miał to być najlepszy wynik od lat, oraz rzekomy spadek przestępczości, który miałby być przyczyną tak wysokiego poczucia bezpieczeństwa, są fałszywe.

Polacy czują się bezpieczniej dzięki spadkowi przestępczości?

Krzysztof Kwiatkowski 3 lipca 2022 roku był gościem radia TOK FM. W programie wypowiedział się w sprawie nowelizacji Kodeksu karnego. Według senatora Zbigniew Ziobro, zmieniając przepisy, chce zadbać o swoje interesy, a nie o dobro wymiaru sprawiedliwości i obywateli.

Zmiany proponowane przez resort sprawiedliwości przewidują m.in. zaostrzenie kar za najpoważniejsze przestępstwa, wprowadzenie instytucji bezwzględnego dożywocia czy ustanowienie kary pozbawienia wolności do lat 30.

Jak jednak przekonywał Kwiatkowski, aż tak radykalne zmiany nie są konieczne. Na dowód przywołał dane o tym, że 83 Polaków uznaje Polskę za bezpieczne miejsce do życia, co wiąże się z rzekomym spadkiem przestępczości. Zdaniem Kwiatkowskiego na tle przedstawionych przez niego informacji nowelizacja Kodeksu karnego niepotrzebnie przyczyni się tylko do wzrostu liczby więźniów.

Czy Polacy czują się w Polsce bezpiecznie?

Według tegorocznego badania CBOS – skupiającego się na poczuciu bezpieczeństwa wśród Polaków – 83 proc. badanych uważa Polskę za kraj, w którym żyje się bezpiecznie. W stosunku do roku ubiegłego oznacza to wzrost o 1 punkt proc.

Jak czytamy w raporcie: „Oceny stanu bezpieczeństwa w Polsce od wielu lat utrzymują się na wysokim poziomie. Dobrze wypadały one zwłaszcza w ostatnich latach – poczynając od 2016 roku, odsetek ankietowanych uznających Polskę za miejsce bezpieczne do życia niezmiennie utrzymywał się na poziomie co najmniej 80%”.

W ciągu poprzednich lat poczucie bezpieczeństwa wśród Polaków kształtowało się następująco:

 

Zatem poczucie bezpieczeństwa kształtowało się na wyższym poziomie niż w 2022 roku od 2017 do 2020 roku.

Od 2012 wyraźnie spadł również odsetek Polaków uważających Polskę za niebezpieczny kraj. Przed dekadą taką opinię wyrażała prawie 1⁄3 ankietowanych, w tym roku jest to 13 proc.

Czy przestępczość w ciągu ostatnich lat zmalała?

Według danych statystycznych Policji od początku poprzedniej dekady najwięcej przestępstw odnotowano w 2011, 2012 i 2013 roku. Następnie w 2014 roku doszło do znaczącego spadku o niemal 200 tys. przestępstw odnotowanych w ciągu roku.

Od tego czasu liczba przestępstw wahała się od ok. 750 tys. do ok. 870 tys. W roku 2021 w Polsce stwierdzono ponad 820 tys. przestępstw. Ich liczba przebiła 800 tys. po raz pierwszy od 2014 roku. 

Od 2016 roku mamy do czynienia z regularnym wzrostem liczby stwierdzanych przestępstw (z wyjątkiem roku 2020).

Czy Polacy czują się zagrożeni przestępczością?

Z omawianego już wcześniej badania CBOS wynika, że dwóch na pięciu ankietowanych obawia się, że mogą stać się ofiarami przestępstwa (40 proc.). Wśród nich większość z nich deklaruje raczej umiarkowane obawy (36 proc.), a tylko czterech na stu ankietowanych bardzo się tego obawia (4 proc.). Większość (58 proc.) nie odczuwa zagrożenia.

Deklaracje badanych dotyczące ich poczucia zagrożenia przestępczością w ciągu ostatnich lat nie ulegały większym zmianom. W 2012 roku 59 proc. ankietowanych nie miało obaw, że stanie się ofiarą przestępstwa. Zagrożenie czuło 39 proc. badanych.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!