Strona główna Wypowiedzi Ludomir Handzel o opłatach za wodę i ścieki w Nowym Sączu

Ludomir Handzel o opłatach za wodę i ścieki w Nowym Sączu

Ludomir Handzel o opłatach za wodę i ścieki w Nowym Sączu

Ludomir Handzel

Prezydent Nowego Sącza

Mamy cenę wody i ścieków na poziomie Warszawy

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Za cena-wody.pl cena brutto m^3 wody i ścieków dla gospodarstw domowych wynosiła 11,29 zł, podczas gdy w Warszawie 11,47 zł, co stanowi 101,5% ceny sądeckiej. Różnica wynosi więc 18 groszy na m^3 i jest ona marginalna.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!