Strona główna Wypowiedzi Mariusz Błaszczak o liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej

Mariusz Błaszczak o liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej

Mariusz Błaszczak o liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej

Mariusz Błaszczak

Poseł
Prawo i Sprawiedliwość

Otóż do końca 2017 roku miało być 17 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, było poniżej 10 tysięcy.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Chcąc ocenić stan liczebności Wojsk Obrony Terytorialnej (WOT) posłużyliśmy się informacjami udzielonymi przez Ministerstwo Obrony Narodowej oraz dwiema odpowiedziami na interpelację grupy posłów.

W czasie konferencji 14.11.2016 r. ówczesny Minister Obrony Narodowej Antoni Macierewicz udzielił informacji, że do 2019 r. WOT powinny liczyć 53 tys. żołnierzy. W 2016 r. wojska WOT miały liczyć mniej więcej 3 tys. żołnierzy, a w 2017 r. 18 tys. żołnierzy.

Żeby zbadać, jak wyglądał stan liczebny WOT, sięgnęliśmy do odpowiedzi z dnia 28.06.2017 r. na interpelację nr 12726 , w której ówczesny wiceminister obrony narodowej Michał Dworczyk udzielił informacji na ten temat. Wynika z niej, że na dzień 19 maja br. ukompletowanie pierwszych trzech brygad WOT wynosiło łącznie 1265 żołnierzy, w tym 431 żołnierzy zawodowych i 834 żołnierzy Terytorialnej Służby Wojskowej.

Drugą informację stanowi odpowiedź z dnia 27.04.2018 r. na interpelację nr 21002. Tutaj z kolei, z danych podanych przez wiceministra obrony narodowej Wojciecha Skurkiewicza wynika, że na dzień odpowiedzi na interpelację, liczebność WOT wynosi 9047 żołnierzy, a dopiero na koniec roku 2018 r. planowane jest zwiększenie tej liczby do 17 tys. Ministerstwo Obrony Narodowej informuje natomiast, że z dniem 14.05 liczba żołnierzy brygad WOT przekroczyła 10 tys.

Ponieważ były minister Antoni Macierewicz istotnie zapowiadał zwiększenie liczebności żołnierzy WOT do poziomu 18 tys. na koniec 2017 r. (co przyjmujemy za dopuszczalny margines błędu w kontekście wypowiedzi M. Błaszczaka), i faktyczna ich liczebność nie przekroczyła wówczas 10 tys., uznajemy wypowiedź za prawdziwą.

 

 

Share The Facts
Mariusz Błaszczak
Minister Obrony Narodowej

 

Otóż do końca 2017 roku miało być 17 tysięcy żołnierzy wojsk obrony terytorialnej, było poniżej 10 tysięcy.

 

 

 

oEmbed Link


*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!