Strona główna Wypowiedzi Miejsce w schronach dla 3 proc. Polaków? Co mówią dane?

Miejsce w schronach dla 3 proc. Polaków? Co mówią dane?

Miejsce w schronach dla 3 proc. Polaków? Co mówią dane?

Wanda Nowicka

Poseł
Nowa Lewica

Schrony, które w Polsce właściwie nie istnieją, zbudowane w czasach zimnej wojny, teraz właściwie w ogóle już się do niczego nie nadają. A gdyby je w ogóle odbudować, to (…) 3 proc. ludności mogłoby się schować w tych schronach.

Woronicza 17, 26.06.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

Woronicza 17, 26.06.2022

Nieweryfikowalne

Wypowiedź uznajemy za nieweryfikowalną, gdy: 

 •  jest niemożliwa do weryfikacji w żadnym dostępnym źródle,  
 • odnosi się do źródeł przestarzałych, na podstawie których nie można stawiać osądów dotyczących teraźniejszości,  
 • dotyczy danych szacunkowych, obarczonych dużą dozą niepewności, zawiera stwierdzenia nieprecyzyjne lub zbyt ogólnikowe,  
 • z innych obiektywnych przyczyn jest niemożliwa do weryfikacji.  

Sprawdź metodologię

 • Podczas posiedzenia podkomisji ds. funkcjonowania zarządzania kryzysowego Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej poinformował, że Polska posiada 62 tys. miejsc mogących być schronami.
 • Pomieszczą one 1,3 mln osób, czyli ok. 3,4 proc. populacji.
 • W celu zweryfikowania tych liczb zwróciliśmy się z wnioskiem o udzielenie informacji do MSWiA oraz Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej. Do czasu uzyskania odpowiedzi wypowiedź Wandy Nowickiej oceniamy jako nieweryfikowalną.
 • [Aktualizacja 25.07.2022] MSWiA odmówiło nam udzielenia informacji na temat aktualnej liczby schronów w Polsce, wskazując, że są to dane z zakresu bezpieczeństwa. W związku z tym ocena wypowiedzi została utrzymana.

Szef PSP: Schrony tylko dla 3 proc. społeczeństwa

23 czerwca, podczas posiedzenia podkomisji ds. funkcjonowania zarządzania kryzysowego, zwołanego na wniosek Lewicy, posłanka Nowicka zadała pytanie o liczbę schronów w Polsce. Odpowiedzi udzielił Komendant Główny Państwowej Straży Pożarnej gen. brygadier Andrzej Bartkowiak (pełniący jednocześnie funkcję Szefa Obrony Cywilnej Kraju).

– Na ten moment mamy ponad 62 tys. takich miejsc, które można nazwać schronem. Mamy w Polsce 62 tys. takich obiektów. To może dać realne schronienie dla około 1 300 tys. ludzi. To jest 3,38 proc. populacji – przekazał Bartkowiak.

Komendant zwrócił też uwagę, że naszemu bezpieczeństwu powinny sprzyjać również wyśrubowane normy budownictwa, dzięki czemu podziemne pomieszczenia wykonane w technice żelbetowej, a zwłaszcza piwnice lub garaże podziemne, mogą posłużyć jako ukrycia.

Szef Obrony Cywilnej wydał w 2018 roku zalecenie w kwestii schronów. Dwie najważniejsze wytyczne z tego dokumentu wskazują, że schrony powinny pomieścić 25 proc. ludności danego miasta oraz nie powinny znajdować się dalej niż 150 metrów od budynku. 

[Aktualizacja 25.07.2022]

Rzecznik prasowy MSWiA poinformował nas, że resort nie może udzielić nam informacji na temat aktualnej liczby schronów, „ponieważ są to informacje z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa”.

Zapewnił jednak, że „co do zasady w razie zagrożeń mieszkańcy będą otrzymywać instrukcje postępowania, także w kontekście udawania się do schronów i innych budowli ochronnych”. W związku z brakiem oficjalnych danych na temat liczby schronów w Polsce wypowiedź zostaje oceniona jako nieweryfikowalna [koniec aktualizacji].

Opozycja krytykuje rządową politykę bezpieczeństwa

Wanda Nowicka powróciła do tematu schronów w programie „Woronicza 17” na antenie TVP Info. Posłanka Lewicy skrytykowała rząd za zaniechania w zakresie obrony cywilnej i brak zainteresowania schronami.

Dodała, że jej partia złożyła w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o obronie Ojczyzny, która miałaby uregulować zasady przygotowania i wykorzystania budowli ochronnych – w szczególności obowiązki i uprawnienia organów administracji rządowej oraz innych organów i instytucji państwowych, organów jednostek samorządu terytorialnego itd.

Czym jest schron?

Jak powiedział Komendant PSP, w polskim prawie budowlanym nie ma definicji schronu. Zapewnił jednak, że definicja ta ma zostać skonstruowana w przygotowywanym rozporządzeniu do zapowiedzianej przez rząd ustawy o obronie ludności cywilnej.

Definicję można natomiast znaleźć na stronie internetowej Przeglądu Pożarniczego. Jak czytamy, budowle ochronne dzielą się na:

 • schrony – budowle ochronne o obudowie konstrukcyjnie zamkniętej, hermetycznej, zapewniającej ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi ze wszystkich stron,
 • ukrycia – budowle ochronne niehermetyczne, wyposażone w najprostsze instalacje, zapewniające ochronę osób, urządzeń, zapasów materiałowych lub innych dóbr materialnych przed założonymi czynnikami rażenia oddziałującymi z określonych stron.

Stan polskich schronów

Według raportu Biura Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej pt. „Ocena przygotowań w zakresie ochrony ludności i obrony cywilnej w Polsce za 2017 r.” schrony w Polsce są zaniedbane i niedofinansowane. W związku z wysokimi kosztami modernizacji zarządcy budynków rezygnują z utrzymania pełnej sprawności urządzeń czy instalacji.

Większość schronów już w 2017 roku nie spełniała funkcji ochronnych, zwłaszcza w zakresie szczelności, urządzeń i układów filtrowentylacyjnych.

Na taki stan rzeczy wpływa przede wszystkim brak prawnej definicji schronu, a także wytycznych, jak utrzymywać tego typu budynki, kto jest za to odpowiedzialny oraz kto pokrywa koszty utrzymania takich instalacji. 

Schrony atomowe w Polsce

W 2015 roku ówczesny poseł Solidarnej Polski Józef Rojen wystosował zapytanie do MSWiA w sprawie liczby schronów mogących chronić cywilów przed atakiem atomowym. Ministerstwo odpowiedziało, że na terenie kraju było w tym czasie 91 schronów. Jeden w województwie opolskim oraz 90 w podkarpackim.

Schron w Zdzieszowicach (woj. opolskie) mógł zapewnić bezpieczeństwo 102 osobom. Miejscowość liczy ok. 11,5 tys. mieszkańców. 

Status prawny obecnie

Aktualnie w Polsce brak osobnej ustawy odnoszącej się stricte do obrony ludności cywilnej. Zagadnienie to było włączone do ustawy z 1967 roku o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej. Przepisy te zostały jednak uchylone ustawą z dnia 11 marca 2022 roku o obronie Ojczyzny. 

Szczegóły dotyczące tej sprawy znajdziesz w jednej z naszych analiz.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!