Strona główna Wypowiedzi Na ilu obywateli w Polsce przypada jeden senator?

Na ilu obywateli w Polsce przypada jeden senator?

Na ilu obywateli w Polsce przypada jeden senator?

Paweł Kukiz

Poseł
Kukiz'15

1 senator przypada na 370tys. obywateli

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Podziału na okręgi wyborcze w Polsce dokonuje się według jednolitej normy przedstawicielstwa, obliczonej przez podzielenie liczby mieszkańców kraju przez 100, z uwzględnieniem przepisów art. 260 Kodeksu wyborczego.

Zgodnie z Rocznikiem Demograficznym 2014 w 2013 roku liczba obywateli wynosiła 38495659 osób. Zgodnie z Konstytucją z 1997 liczba Senatorów wynosi 100. Wykonując proste działanie 38495659/100 otrzymujemy wynik 384956,59 co oznacza że na jednego senatora w Polsce przypada ok. 385 tys. obywateli.

Jednak kiedy przeanalizujemy liczbę  mieszkańców przypadającą na 1 mandat w wyborach do Senatu w 2011 roku, zauważymy, że liczba obywateli jest zróżnicowana w zależności od okręgu wyborczego i nie odpowiada dokładnemu wynikowi dzielenia liczby mieszkańców kraju przez 100. Liczba mieszkańców przypadająca na 1 mandat w najmniejszym okręgu w 2011 roku wynosiła 216 436 tys., a w największym 643 133 tys.

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Pomóż nam sprawdzać, czy politycy mówią prawdę.

Nie moglibyśmy kontrolować polityków, gdyby nie Twoje wsparcie.

Wpłać

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!