Strona główna Wypowiedzi Na jakich zasadach działa klauzula sumienia w Polsce?

Na jakich zasadach działa klauzula sumienia w Polsce?

Na jakich zasadach działa klauzula sumienia w Polsce?

Donald Tusk

Prezes Rady Ministrów
Platforma Obywatelska

Zresztą przepisy prawa dotyczące tzw. klauzuli sumienia są jasne i nie zwalniają lekarza z obowiązku niesienia pomocy, a co najmniej wskazania innego lekarza.

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Prawda

Wypowiedź uznajemy za zgodną z prawdą, gdy:  

  • istnieją dwa wiarygodne i niezależne źródła (lub jedno, jeśli jest jedynym adekwatnym z punktu widzenia kontekstu wypowiedzi) potwierdzające zawartą w wypowiedzi informację, 
  • zawiera najbardziej aktualne dane istniejące w chwili wypowiedzi, 
  •  dane użyte są zgodnie ze swoim pierwotnym kontekstem.

Sprawdź metodologię

Sama Deklaracja Wiary nie stanowi jasno o obowiązkach lekarza w przypadku świadczeń nizegodnych z jego sumieniem. Jednak Ustawa o zawodach lekarza i lekarza dentysty zawiera tzw. klauzulę sumienia i jasno wskazuje, że w razie odmowy, obowiązkiem lekarza jest poinformowanie o innych lekarzach gotowych udzielić danego świadczenia.

 

Punkt 6 Deklaracji Wiary mówi o nienarzucaniu swoich pogladów i przekonań przez lekarzy, ale o oczekiwaniu, że poglądy te będa szanowane w społeczeństwie. Nie ma jednak wzmianki o krokach, jakie powinien podjąć lekarz odmawiając leczenia niezgodnego z jego przekonaniami.

Przepisy prawa, które poruszają kwestię sumienia lekarzy, znajdują się jednak w Ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty. Artykuł 39 ustawy wskazuje, że lekarz może powstrzymać się od wykonywania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem, ale ma on obowiązek wskazać realne możliwości uzyskania tego świadczenia u innego lekarza oraz odnotować to zdarzenie w dokumentacji medycznej. Jedynym wyjątkiem, kiedy lekarz nie może odmówić świadczenia usługi jest sytuacja, w której odmowa udzielenia pomocy (i związana z nią zwłoka) wiązać się może z utratą życia, utratą zdrowia lub rozstrojem zdrowia (art. 30).

*Jeśli znajdziesz błąd, zaznacz go i wciśnij Ctrl + Enter

POLECANE RAPORTY I ANALIZY

Wpłać, ile możesz

Na naszym portalu nie znajdziesz reklam. Razem tworzymy portal demagog.org.pl

Wspieram

Dowiedz się, jak radzić sobie z dezinformacją w sieci

Poznaj przydatne narzędzia na naszej platformie edukacyjnej

Sprawdź!